Tulumaksuvaba miinimum 2024 Eestis

Füüsilisest isikust residendi ehk eraisiku maksuvaba tulu (rahvakeeli tulumaksuvaba miinimum) 2024. aastal Eestis on 7848 eurot aastas ehk 654 eurot kuus, kui saadud tulu ei ole suurem kui 14 400 eurot aastas.

Kui saadud tulu on 2024. aastal suurem kui 14 400 eurot, siis ei rakendu eelnevalt nimetatud maksuvaba tulu (tulumaksuvaba miinimum). Sellisel juhul arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 7848 – 7848 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null ja suurem kui 7848.

7848 eurot maksuvaba tulu (tulumaksuvaba miinimum) 2024. aastal ei rakendu, kui füüsiline isik jõuab vanaduspensioniikka. Vanaduspensionit saavate füüsiliste isikute maksuvaba tulu (tulumaksuvaba miinimumi) teada saamiseks pöördu EMTA poole.

Tulumaksuvaba miinimum 2024 Eestis
Tulumaksuvaba miinimum 2024 Eestis

Tulumaksuvaba miinimum 2024

Maksumäärade kohandused

2024. aastal jõustuvad Eestis tulumaksuseaduse muudatused, mis puudutavad maksuvaba tulu arvutamist. Tulumaksuvaba miinimumi suurus 2024. aastal sõltub töötaja sissetulekust, seda arvutatakse brutopalgast, millest lahutatakse tulumaksuvaba miinimum 2024.

Maksuvaba tulu arvutamine

2023. aastal on inimesele, kes ei ole jõudnud vanaduspensioniikka, tulumaksuvaba aastas 7848 eurot ehk kuus 654 eurot. Inimesele, kes on jõudnud vanaduspensioniikka või jõuab 2024. aasta jooksul vanaduspensioniikka, on tulumaksuvaba aastas eeldatavasti 8448 eurot ehk kuus 704 eurot. Vanaduspensioni eas olevate inimeste tulumaksuvaba miinimum 2024. aastal teada saamiseks pöörduge Maksu- ja Tolliameti poole.

Sotsiaalmaks 2024

Sotsiaalmaks 2024 kogumaksumääraks on Eestis 33% töötaja brutotasust. Sellest 20% läheb pensionikindlustusse ja 13% haigekassasse. Kohustuslik kogumispensioni makse on 2%, mis lisandub sotsiaalmaksule, ning töötaja panustab samuti 2% brutopalgast.

Eluasemelaenu intressid ja tulumaksuvaba miinimum 2024

2024. aastal kehtima hakkavate seaduste muudatuste tõttu ei saa eluasemelaenu intresside mahaarvamist teostada. See tähendab, et 2023. aasta kohta 2024. aastal esitatud tuludeklaratsioonil on veel õigus eluaseme intresse maha arvata, kuid 2024. aasta kohta 2025. aastal tehtaval tuludeklaratsioonil ei ole õigust enam eluasemelaenu intresse maha arvata. Arvestades, et euribor on üsna kõrge ning seetõttu on ka enamike eluasemelaenude protsent kõrge, siis võib arvestada, et tuludeklaratsioonist saadav tagasimakse võib olla väiksem kui seni.

Tulumaksuvaba miinimum 2024, maksuvaba tulu 2024 Eestis
Tulumaksuvaba miinimum 2024, maksuvaba tulu 2024 Eestis

Tuludeklaratsioon 2024

Eestis tuleb tulud deklareerida üks kord aastas eelmise kalendriaasta tulude kohta. Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud. Tuludeklaratsiooni arvestatakse saadud tulusid ning lubatud mahaarvamisi. Kui saadud tulusid on rohkem maksustatud, siis tagastatakse enam makstud tulumaksu jagu deklaratsiooni esitajale.

Alates 2024. aastast kaovad mõned maksusoodustused, nagu täiendav maksuvaba tulu laste ja abikaasa eest ning eluasemelaenu intresside mahaarvamine. Kuid maksuvaba tulu (tulumaksuvaba miinimum) 2024. aastal on 7848 eurot aastas. Tulu suurus määrab, kui suur on sinu maksuvaba tulu miinimum aastas.

Kohustuslikud avaldused ja registreerimised

Eestis on füüsilistel isikutel kohustus registreerida avaldusi maksu- ja tolliametis (e‑MTA) ja sotsiaalkindlustusametis.

Maksu- ja tolliameti avaldus sisaldab teavet sinu maksuvaba tulu määra ja deklaratsiooni kohta. Maksude arvestamiseks võib resident esitada avalduse, et maksuvaba tulu arvestatakse vastavalt tema tulu suurusele.

Sotsiaalkindlustusamet tegeleb maksumaksja sotsiaalkindlustusega, sealhulgas pensionide, töötuskindlustuse ja lastetoetus. Registreerimine on kohustuslik füüsilise isiku jaoks.

Maksumaksja peab olema teadlik, et nende deklareeritud tulude, majutuse ja maksukohustuste puhul tuleb esitada kõik vajalikud avaldused ja registreerimised.

Tulumaksuvaba miinimum ning muud maksumuudatused 2024. aastal

Lisaks maksuvaba tulule on olulisemad maksumuudatused 2024. aastal miinimumpalga muutus ja käibemaksu muutus.

Miinimumpalk 2024. aastal Eestis on 820 eurot kuus. 2023. aastal oli miinimumpalk Eestis 725 eurot. See tähendab, et miinimum palk tõuseb 2024. aastal 95 euro võrra.

2024. aastal tõuseb käibemaks. 2023. aastal on käibemaks 20%, aga 2024. aastal on käibemaks 22% ehk käibemaks tõuseb 2% võrra. Kõige parem on hindade võimalikku muudatust on võrrelda käibemaksu kalkulaator 2024 abil. Näiteks, kui mingi toode maksis 2023 aastal 12 eurot koos käibemaksuga, siis 2024. aastal võib sama toode maksta 12,20 eurot. Või kui toode maksis 120 eurot, siis 2024. aastal võib sama toode maksta 122 eurot.

KKK

Kui suur on maksuvaba tulu 2024. aastal?

Maksuvaba tulu summa 2024. aastal on 7848 eurot aastas ehk 654 eurot kuus.

Kui suur on miinimumpalgalt arvestatav maksuvaba tulu summa 2024. aastal?

Arvestades, et maksuvaba tulu summa on 820 eurot kuus ehk 9840 eurot aastas, mis jääb alla 14 400 eurot, siis on maksuvaba tulu summa 7848 eurot aastas ehk 654 eurot kuus.

Millise aasta tuludeklaratsioonil rakendub maksuvaba tulu summa 2024. aastal?

Maksuvaba tulu (tulumaksuvaba miinimum) 2024 summat arvestatakse 2025. aastal esitataval tuludeklaratsioonil. 2024. aastala esitataval deklaratsioonil rakendub veel 2023. aasta tulumaksuvaba miinimumi summa.

Millised mahaarvamised kaovad 2024. aasta tulult?

Alates 2024. aastat kaob ära õigus maksustatavast tulust maha arvata täiendav maksuvaba tulu laste eest, täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest ja enam ei saa maha arvata eluasemelaenu intresse. See tähendab, et 2023. aasta kohta 2024. aastal tehtaval deklaratsioonil on õigus nimetatud mahaarvamisi teha, kuid alates 2025. aastal tehtavatel deklaratsioonidel ei ole õigust sellist mahaarvamist teha.