Tuludeklaratsioon 2024. aastal esitamine

Eeldatav lugemise aeg: 6 minutit

2023. aasta tuludeklaratsioon elektrooniline esitamine 2024. aastal algab 15.02.2024. Tulumaksu tagastus algab 2024. aastal 05.03.2024.

Tuludeklaratsioon 2024. aastal esitamine: Olulised kuupäevad

 • 15.02.2024 algab tuludeklaratsioon 2023. aasta eest elektrooniline esitamine e-MTA keskkonnas.
 • 15.02.2024 hakkavad EMTA teenindusbürood väljastama eeltäidetud tuludeklaratsioone paberil.
 • 5.03.2024 algab enammakstud tulumaksu tagastamine ehk tulumaksu tagastus elektrooniliselt esitatud tuludeklaratsiooni esitajatele.
 • 18.03.2024 algab tulumaksu tagastamine ehk tulumaksutagastus tuludeklaratsiooni pabervormil esitanud tuludeklaratsioon esitajatele.
 • 30.04.2024 on 2023. aasta tuludeklaratsioon esitamise tähtaeg.
 • 1.10.2024 2023. aasta tuludeklaratsioon järgi juurdemaksmisele kuluva tulumaksu tasumise tähtaeg.
 • 1.10.2024 tuludeklaratsiooni järgi enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg.

Tulude deklareerimine 2024. aastal (tuludeklaratsioon 2024)

Tulude deklareerimine on igal aastal Eesti residendist füüsiliste isikute jaoks tähtis tegevus, mis võimaldab riigil ja kodanikel aru saada oma maksukohustustest. 2024. aastal 2023. aasta tuludeklaratsiooni esitamine järgib tuttavat protsessi, ent iga aasta võib tuua mõningaid uuendusi seadusandluses või esitamisprotseduuris. Maksu- ja Tolliamet (e-MTA) pakub veebipõhiseid teenuseid, et muuta deklareerimine võimalikult mugavaks ja lihtsaks.

Tuludeklaratsioon 2024. aastal esitamine 2023. aasta tulude kohta
Tuludeklaratsioon 2024. aastal esitamine 2023. aasta tulude kohta

Eestis esitavad tuludeklaratsiooni kõik residendist füüsilised isikud, kes on eelmisel kalendriaastal tulu saanud Eestis. Alates 2023. aasta tulude deklareerimisest kehtivad deklaratsiooni täitmisel keelelised nõuded, mille järgi tuleb deklaratsioon esitada eesti keeles, olenemata sellest, kas kasutaja eelistab eesti, vene või inglise keelseid teenuseid. E-MTA menüüs valitakse maksude alt tuludeklaratsiooni täitmine, mis on liidestatud nii, et deklaratsiooni info on deklareerijale hõlpsalt kättesaadav.

Tuludeklaratsioon 2024. aastal esitamise põhitõed

Tuludeklaratsiooni esitamine on iga Eestis elava füüsilise isiku kohustus, mis võimaldab maksu- ja tolliametil korrektselt tulumaksu arvestada. See protsess sisaldab konkreetseid etappe ja nõudeid, mis peavad olema täidetud maksukohustuse nõuetekohaseks täitmiseks.

Elektroonilise tuludeklaratsiooni esitamise protsess 2024. aastal

Time needed: 30 minutes

Tuludeklaratsiooni esitamine toimub elektrooniliselt e-maksuameti/e-MTA keskkonnas. Protsess hõlmab järgmisi samme:

 1. Mine Maksu- ja Tolliameti veebilehele.

  Mine aadressile https://www.emta.ee/.

 2. Sisene e-MTAsse.

  EMTA lehe üleval osas on nupp “Sisenen e-MTAsse”. Vajuta sellele ja tuvasta ennast. Saate ennast isikustada kasutades ID-kaarti, Mobiil-ID-d või Smart-ID-d.

 3. Eeltäidetud tuludeklaratsiooniga tutvumine.

  Enamik andmeid on deklaratsioonil eeltäidetud, kuid neid tuleb kontrollida ja vajadusel täiendada. Kui tekib küsimusi, siis pöörduge Maksu- ja Tolliameti poole.

 4. Deklaratsiooni lõplik kinnitamine.

  Andmete ülevaatamise ja vajalike muudatuste tegemise järgselt saate kinnitada deklaratsiooni.

 5. Deklaratsiooni esitamine.

  Kinnitatud deklaratsioon esitatakse maksuametile klõpsates nuppu “Esita”.

 6. Peale esitamist saab jälgida oma tuludeklaratsiooni staatust e-MTA-s.

  Jälgi oma tuludeklaratsiooni staatust e-MTA-s

 7. Küsimuste korral pöörduge Maksu- ja Tolliameti poole.

  https://www.emta.ee/eraklient/amet-uudised-ja-kontakt/kontaktid
  EMTA teenindusbürood võivad samuti abiks olla, kui tekib vajadus konsultatsiooniks.

Tuludeklaratsioon 2024. aastal esitamine 2023. aasta tulude kohta
Elektrooniline tuludeklaratsioon esitamine 2024. aastal

Maksuvaba tulu ja tulumaks

Maksuvaba tulu arvestamine on üks olulisemaid osasid tuludeklaratsioonis. Residendist füüsilised isikud Eestis saavad kasutada maksuvaba tulu, mis on sissetuleku suurusest sõltuv.

 • Maksuvaba tulu: Määratakse isiku sissetuleku põhjal ning selle suurus võib olla erinev lähtudes isiku sissetulekutest ja seadusandlusest.
 • Tulumaks: Arvutatakse pärast maksuvaba tulu mahaarvamist ning see on protsent, mis on nõutav maksta riigile ülejäänud tulult.

Tähtaeg tuludeklaratsioon esitamiseks 2024. aastal on 30. aprill 2024. See on oluline tähtaeg, et vältida võimalikke viiviseid.

Tuludeklaratsioon 2024: Erinevate tulu liikide deklareerimine

Tulude deklareerimisel on oluline arvesse võtta, et erinevatel tulu liikidel võivad olla konkreetsed nõuded ja maksumäärad. Järgnevates alajaotistes vaatleme lähemalt investeeringute maksustamist, teatud kulude mahaarvamise võimalusi ning dividenditulu ja kingituste deklareerimise erisusi.

Investeeringute ja väärtpaberitega seotud maksustamine

Investeeringute ja väärtpaberitega seotud tulusid tuleb deklareerida kasutades deklaratsioonide vorme. Investeerimiskonto süsteemi kasutavatel isikutel on võimalik teostada tulu ja kulu arvestust investeeringute osas lihtsustatud korras. Investeerimisega seotud tulude, nagu kinnisvara või väärtpaberite müügist saadud tulu, deklareerimine toimub ka vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt kehtestatud reeglitele ja tähtaegadele.

Eluasemelaenu intresside ja koolituskulude mahaarvamine

Tuludeklaratsioon esitamisel 2024. aastal 2023. aasta eest on veel võimalik eluasemelaenu intresse maha arvata. Eluasemelaenu intresside mahaarvamine 2024. aastast eest ei ole enam võimalik 2025. aastal esitatava tuludeklaratsiooniga. Koolituskulud, nagu täiendõppe kursused või erialased koolitused, jäävad siiski mahaarvamisele kuuluvateks kuludeks, toetades seeläbi elanike pidevat enesetäiendamist ja haridustegevust.

Dividenditulu ja kingituste deklareerimine

Dividenditulu deklareeritakse vastavalt residendist füüsiliste isikute poolt saadud dividenditulu suurusele ja on maksustatav tulumaksuga. Samuti tuleb deklaratsioonis kajastada saadud kingitused ja annetused. Maksuvaba tulu saab rakendada kingituste ja annetuste puhul teatud tingimustel, aga see sõltub kingituse või annetuse suurusest ja saaja tüübist. Deklareerimise protsessis on oluline ka see, et kingitused, mis ületavad seaduses sätestatud piirmäärasid, tuleb deklareerida ja nendelt tuleb tasuda tulumaks.

Tuludeklaratsioon 2024. aastal esitamine: Korduma Kippuvad Küsimused

Siin jaotises käsitletakse küsimusi, mis on seotud tuludeklaratsioon esitamisega 2024. aastal.

Kuidas saab kontrollida või vaadata eeltäidetud tuludeklaratsiooni andmeid?

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni andmeid on võimalik kontrollida e-MTA keskkonnas. Kasutaja peaks üle vaatama kõik andmed, et need oleksid korrektsed ja vajadusel tegema parandused.

Milliseid dokumente on vaja tuludeklaratsiooni esitamiseks?

Dokumentide nimekiri võib varieeruda sõltuvalt isiku tululiikidest. Üldjuhul on vajalikud tõendid tulu saamise ning tehtud kulutuste kohta, mis annavad õiguse mahaarvamistele.

Kuidas toimub tuludeklaratsiooni tagastus või juurdemakse 2024 aastal?

Tagastus või juurdemakse toimub vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt välja arvutatud summadele. Kui deklaratsioonis esitatud andmed on korrektsed, toimub tagastus automaatselt isiku poolt määratud arvelduskontole.

Millal algab tuludeklaratsioon esitamine 2024. aastal 2023. aasta eest?

Elektrooniline tuludeklaratsiooni esitamine 2024. aastal algab Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas 15. veebruaril 2024. Samal päeval hakkavad EMTA teenindusbürood väljastama eeltäidetud tuludeklaratsioone paberil.

Millal algab tulumaksu tagastus 2024. aastal?

Paberil ja elektrooniliselt esitatud tuludeklaratsiooni põhjal arvutatud enammakstud tulumaksu tagastus algab erinevatel kuupäevadel.
5. märtsil 2024 algab elektrooniliselt esitatud tuludeklaratsiooni esitanud isikutele enammakstud tulumaksu tagastus.
18. märtsil 2024 algab paberil esitatud tuludeklaratsiooni esitanud isikutele enammakstud tulumaksu tagastamine.

Millal on 2023. aasta tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg 2024. aastal?

2023. aasta tuludeklaratsioon tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile hiljemalt 30.04.2024.

Mis kuupäevaks tuleb tasuda juurdemaksmisele kuuluv tulumaks?

Juurdemaksmisele kuuluv tulumaks tuleb tasuda hiljemalt 1.oktoober 2024.

Mis on kõige hilisem kuupäev, millal võib tulumaksu tagastust saada?

Kõige hilisem kuupäev, millal võib enammakstud tulumaksu tagasi saada on 1. oktoober 2024. Tavaliselt tagastatakse enamikule enammakstud tulumaks märtsi ja aprilli jooksul.

Millal saab tuludeklaratsiooni teha 2024. aastal 2023. aasta eest?

Tuludeklaratsiooni 2023. aasta eest saab Maksu- ja Tolliameti e-teeninduse keskkonnas elektrooniliselt esitama hakata alates 15. veebruar 2024. 30.04.2024 on viimane päev, millal saab tuludeklaratsiooni teha 2024. aastal 2023. aasta eest.

Millal saab esitada tuludeklaratsiooni 2024. aastal?

Tuludeklaratsiooni saab esitada 2024. aastal saab esitada 15. veebruar 2024 – 30.04.2024.