Tartu rahulepingu aastapäev 2024

Tartu rahulepingu aastapäev 2024. aastal toimub 2. veebruaril 2024. See riiklik tähtpäev tähistab Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud Tartu rahulepingu aastapäeva. Tartu rahulepingu allkirjastamisest möödub 2024. aastal 104 aastat. Tartu rahuleping sõlmiti 1920. aastal. See ajalooline sündmus jättis sügava jälje Eesti ajalukku, kuna leping lõpetas Vabadussõja ja tagas Eesti riikliku iseseisvuse.

Tartu rahulepingu sõlmimine tõestas 20. sajandi alguses, et Nõukogude Venemaaga on võimalik läbirääkimisi pidada ja rahvusvahelisi lepinguid sõlmida. Tartu rahule järgnesid Nõukogude Venemaa rahulepingud Leeduga, Lätiga, Soomega ja Poolaga.

Tartu rahulepingu aastapäeva tähistamiseks 2024. aastal korraldatakse Tartus mitmeid üritusi, nagu traditsiooniline mälestustseremoonia Vabadussõja monumendi juures, kõnekoosolekud ja linnamuuseumis spetsiaalsed näitused.

Tartu rahulepingu aastapäev 2024
Tartu rahulepingu aastapäev 2024

Tartu rahulepingu aastapäeva tähistamine 2024. aastal on oluline sündmus Eestis, andes inimestele võimaluse meenutada rahvusliku ühtsuse ja iseseisvuse saavutamist. Tänu sellele lepingule on Tartu linnal tähtis roll Eesti ja kogu piirkonna ajaloos.

Tartu rahulepingu tähtsus

Läbirääkimiste ajalugu

Tartu rahuleping oli Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vaheline leping, mis lõpetas Vabadussõja ja sätestas Eesti ja Venemaa vahelise piiri. Lepingu sõlmiti 2. veebruaril 1920. Eesti delegatsiooni juhtis Jaan Poska, kes oli Eesti Vabariigi välisasjade minister. Teised Eesti delegatsiooni liikmed olid Ants Piip, Julius Seljamaa ja kindralmajor Jaan Soots.

Läbirääkimised algasid Tartus 5. detsembril 1919 ning sellele eelnes vaherahu sõlmimine. Vaherahu ametlikuks kuupäevaks oli 3. jaanuar 1920, mis tähendas, et relvarahust peeti kinni kuni rahulepingu sõlmimiseni. 3. jaanuaril tähistame Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva.

Rahulepingu mõju Eesti iseseisvusele

Tartu rahulepingu allkirjastamine oli Eesti iseseisvuse seisukohast väga oluline sündmus, sest see tunnustas rahvusvaheliselt Eesti iseseisvust ja suveräänsust. Lepingu tähtsaim osa puudutas piiride määramist Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel.

ArtikkelSisu
2Nõukogude Venemaa tunnustab ülimuslikkust ja iseseisvust Eesti territooriumil.
3Nõukogude Venemaa peab Eestit täiesti iseseisvaks ja suveräänseks riigiks.
17Muutused piirides: Narva jõgi ja Peipsi järv asetsevad Eesti ja Nõukogude Venemaa piiril – Petserimaa ja Narva piirkond lähevad Eesti Vabariigile.
Tartu rahulepingu aastapäev 2024: Olulisemad punktid Tartu rahulepingus

Lepingu tulemusena moodustati Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel riigipiir, mis põhines suurel määral rahvaste enesemääramise põhimõttel. Rahulepingu allkirjastamise järel sai Eesti rahvusvahelise tunnustuse ja Eesti riigi iseseisvus oli kinnitatud.

Tänapäeval tähistatakse Tartu rahulepingu aastapäeva igal aastal 2. veebruaril, nii ka 2024. aastal. Sel päeval toimuvad mälestustseremooniad ja erinevad üritused, mille eesmärk on meenutada selle lepingu tähtsust Eesti iseseisvusele ja ajaloole.

Tartu rahuleping

Tartu rahulepingu aastapäev 2024
Tartu rahulepingu aastapäev 2024

Tartu rahu kaart

Tartu rahuleping sõlmiti Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel 2. veebruaril 1920. Leping lõpetas Vabadussõja, mis kestis üle aasta, ja määrati Eesti idapiir. Peale selle tunnustas Nõukogude Liit Eesti Vabariigi iseseisvust.

Tartu rahu kaart näitab kuidas Eesti ja Nõukogude Venemaa alad jagunesid pärast lepingu sõlmimist. Rahu tulemusena kindlustati Eesti iseseisvus ja selged piirid riikide vahel.

Tartu rahulepingu tekst

Tartu rahulepingu tekst kajastab lepingu olulisi punkte ja klausleid, mis mõjutasid Eesti ja Nõukogude Venemaa suhteid tulevikus. Mõned olulisemad punktid Tartu rahulepingu tekstist:

 1. Eesti Vabariigi iseseisvuse tunnustamine
 2. Mõlema riigi vahelise piiri määramine
 3. Sõjategevuse lõpetamine ja relvajõudude tagasivõtmine
 4. Diplomaatiliste ja majandussuhete reguleerimine

Eesti poolel allkirjastas lepingu Jaan Poska, kes oli tollal Eesti esindaja antud läbirääkimistel. Eesti rahulepingu aastapäeval tähistatakse Eesti Vabariigi iseseisvuse kindlustamist ja Tartu rahu sõlmimist, mis oli vastuseks 2. veebruari 1920. aasta sündmustele.

Tartu rahulepingu aastapäev ja riiklikud tähtpäevad 2024. aastal

Tartu rahulepingu aastapäev 2024. aastal on riiklik tähtpäev 2024. aastal. Muud riiklikud tähtpäevad 2024. aastal on järgmised:

 • 6. jaanuar 2024: kolmekuningapäev 2024
 • 30. jaanuar 2024: eesti kirjanduse päev 2024
 • 2. veebruar 2024: Tartu rahulepingu aastapäev 2024
 • 14. märts 2024: emakeelepäev 2024
 • 12. mai 2024: emadepäev 2024
 • 1. juuni 2024: lastekaitsepäev 2024
 • 4. juuni 2024: Eesti lipu päev 2024
 • 14. juuni 2024: leinapäev 2024
 • 23. august 2024 kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev 2024
 • 8. september 2024 vanavanemate päev 2024
 • 22. september 2024 vastupanuvõitluse päev 2024
 • 1. oktoober 2024 omavalitsuspäev 2024
 • 19. oktoober 2024 hõimupäev 2024
 • 2. november 2024 hingedepäev 2024
 • 10. november 2024 isadepäev 2024
 • 16. november 2024 taassünni päev 2024

Lipupäevad 2024 ja Tartu rahulepingu aastapäev

Tartu rahulepingu aastapäev kuulub ka lipupäevade hulka 2024. aastal. Lipupäevadel heisatakse Eesti lipp. Nii ka Tartu rahulepingu aastapäeval. Lipupäevad 2024. aastal on:

 • 3. jaanuar 2024: Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev 2024
 • 30. jaanuar 2024: eesti kirjanduse päev 2024
 • 2. veebruar 2024: Tartu rahulepingu aastapäev
 • 24. veebruar 2024: iseseisvuspäev 2024, Eesti Vabariigi aastapäev 2024
 • 23. aprill 2024: veteranipäev 2024
 • 12. mai 2024: emadepäev 2024
 • 09. mai 2024: Euroopa päev
 • 1. juuni 2024: lastekaitsepäev 2024
 • 4. juuni 2024: Eesti lipu päev 2024
 • 9. juuni 2024: Euroopa Parlamendi valimise päev 2024
 • 14. juuni 2024: leinapäev 2024
 • 23. juuni 2024: võidupüha 2024
 • 24. juuni 2024: jaanipäev 2024
 • 20. august 2024: taasiseseisvumispäev 2024
 • 01. september 2024: teadmistepäev
 • 08. september 2024: vanavanemate päev 2024
 • 19. oktoober 2024: hõimupäev 2024
 • 10. november 2024: isadepäev 2024

Tartu rahulepingu aastapäev 2024 ja muud olulised kuupäevad

Kalender 2024 järgi on Tartu rahulepingu aastapäev 2024 aastal riiklik tähtpäev ja lipupäev. Kahjuks ei kuulu nii oluline tähtpäev lühendatud tööpäevad 2024. aastal hulka ning kahjuks ei ole tegemist ka puhkepäevaga 2024. aastal.

Kokkuvõte: Tartu rahulepingu aastapäev 2024

Viimaks, Tartu rahuleping on oluline verstapost Eesti ajaloos. See leping kinnitas Eesti rahva õigust enesemääramisele ja lõi aluse kahe riigi vahelisele rahulikule koostööle.