Suur reede 2024

Eeldatav lugemise aeg: 5 minutit

Suur reede 2024. aastal toimub reedel, 29. märtsil 2024. Suur reede on kristlik püha, millel mälestatakse Jeesuse Kristuse ristilöömist. Eestis kuulub suur reede riigipühad 2024. aastal hulka ja see on traditsiooniliselt olnud alandlikkuse ja leina päev, mil paljud inimesed käivad kirikutes ja osalevad jumalateenistustel.

Suurt reedet tähistatakse reedel enne ülestõusmispühade 1. püha, mis toimub 2024. aastal 31. märtsil, mis on pühapäevane päev. Suur reede ja ülestõusmispühade esimene püha on osa suurest nädalast ehk vaiksest nädalast ehk kannatusnädalast. Ühed tähtsamad pühad vaiksel nädalal on palmipuudepüha (nädal enne ülestõusmispüha), suur neljapäev (päev enne suurt reedet), suur reede ja vaikne laupäev (päev peale suurt reedet). Kannatustenädalal on traditsiooniliselt keeld teha müra või kärarikkaid töid ette võtta ning mõtiskleda möödunule.

Suur reede 2024
Suur reede 2024

Suurel reedel on paljud ettevõtted ja asutused suletud, et võimaldada inimestele osalemist püha tähtsust rõhutavates traditsioonides. Suur reede on ka päev, mil paljud inimesed sõbrad ja pereliikmed veedavad aega koos.

Suure reede 2024: Tähtsus

Suur reede on kristlikus kalendris tähtis päev, mis tähistab Jeesus Kristuse surma Kolgata mäel. See on päev, mis on pühendatud meenutamisele ja mõtisklemisele.

Kristliku Kalendri Roll

Suur reede toimub 2024. aastal 29. märtsil, olles üks tähtsamaid sündmusi kiriklikus aastas. Jeesus Kristuse risti löömise ja surma mälestamise päevana oleks see sündmus kirjeldatud evangeeliumides ning on olulise tähtsusega nii luterlikus kui ka katoliku kirikus. Suur reedega algab kolmepäevane mõtiskluse periood, mis lõppeb ülestõusmispühade esimese pühaga.

Suur reede 2024: Riigipüha

Eestis on suur reede riigipüha, mis tagab, et inimestel on võimalik pühal osaleda ja päeva tähtsust tunnustada. Suur reede on puhkepäev ehk vaba päev 2024. aastal. Suur reede on töölt vaba ehk tegemist on puhkepäevaga ja seda peetakse pühendamiseks perede, mälestamise ja kiriklike tavade järgimiseks.

Suurele reedele eelnev riigipüha 2024. aastal on iseseisvuspäev ehk Eesti Vabariigi aastapäev 2024, mis toimub 24. veebruaril 2024. Suur reede ei ole lipupäev.

Suure Reede tähistamine on osa Eesti kristlikest traditsioonidest ja kultuuripärast, olles selge märk sellest, kui tähtsat osa kristlus rahva pärandis etendab.

Suure Reede Traditsioonid ja Tavad

Suur Reede tähistab Kristuse ristisurma ning on oluline osa ülestõusmispühade tähistamisel. Suur reede on liikuv püha, mida peetakse kevadise pööripäeva järgse esimese täiskuu järel esimesel reedel.

Suur reede 2024
Suur reede 2024

Kirikutes toimuvad sel päeval jumalateenistused. Suur Reede on tuntud kui leinapäev, mil paljud inimesed külastavad kirikuid, et mälestada Jeesuse Kristuse kannatusi ja surma. Eestis on Suur Reede ka riigipüha.

Jumalateenistus suurel reedel on eriline – kellamängud ja orelikõlad vaikivad, sageli vanemas kirjanduslikus ja muusikalises loomingus peegeldub selle päeva tõsidus ja mõtisklus. Näiteks Johann Sebastian Bach’i “Matteuse passioon” on tuntud teos, mida esitatakse sageli suurel reedel kirikutes.

Eestis on tavaks, et armulauale antakse austav koht pühade jumalateenistustel. Suure reede paast ja kiriklikud rituaalid valmistavad usklikud ette ülestõusmispühade rõõmsaks tähistamiseks.

Suur reede 2024: Korduma Kippuvad Küsimused

Siin on mõned levinud küsimused, mis puudutavad suurt reedet ja lihavõtteid Eestis aastal 2024.

Millistel kuupäevadel tähistatakse lihavõtteid aastal 2024?

Lihavõtteid tähistatakse aastal 2024 31. märtsil, mis on ülestõusmispühade pühapäev. Samuti tähistatakse lihavõtte esimest püha 1. aprillil.

Kas suur reede on riigipüha Eestis aastal 2024?

Jah, suur reede on riigipüha Eestis, mis tähendab et suur reede on ametlik puhkepäev ehk vaba päev. Suurele reedele eelnev päev ei ole lühendatud tööpäev.

Kas suurele reedele eelnev päev on 2024. aastal lühendatud tööpäev?

Ei, suurele reedele eelnev tööpäev ei ole lühendatud tööpäev 2024. aastal.

Mis kuupäeval on suur reede aastal 2024?

Suur reede toimub 2024. aastal 29. märtsil, mis on reedene päev.

Kuidas mõjutab suur reede ettevõtete ja ametiasutuste tööaegasid?

Suurel reedel on paljud ettevõtete ja ametiasutuste kontorid suletud või töötavad lühendatud tööajaga seoses riigipühadega.

Millal on lipupäevad aastal 2024 ja kas need sisaldavad suurt reedet?

Lipupäevad aastal 2024 sisaldavad mitmeid tähtpäevi. Suur reede ei ole lipupäev. Lipupäevad 2024. aastal on näiteks Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril, ja võidupühal, 23. juunil.

Millal on palmipuudepüha 2024. aastal?

Palmipuudepüha toimub nädal enne esimest ülestõusmispüha. 2024. aastal toimub palmipuudepüha 24. märtsil.