Ringi pindala: praktiline juhend arvutamiseks

Ringi pindala on üks levinumaid ja olulisemaid geomeetrilisi mõisteid matemaatikas. Ringi pindala on ringi poolt tasapinnal hõivatud ala. Ring on kujund, mille moodustab ringjoon ja kõik punktid selle keskpunktist teatud pikkuse piires. Ringi pindala ja ümbermõõdu määramiseks on vaja teada ainult ühte parameetrit – ringi raadiust (r).

Ringi Pindala Kalkulaator

Ringi pindala arvutatakse valemiga: S = π * r^2

 

Ringi pindala arvutamise valemi aluseks on matemaatiline konstant π (pi), mis on ligikaudu 3,14. Pindala saab arvutada valemiga: S = π * r², kus S on pindala ja r on ringjoone keskpunktist mõõdetud raadius. Ümbermõõdu arvutamiseks kasutatakse valemit: C = 2 * π * r. Ringide pindala arvutamiseks on hea kasutada ringi pindala kalkulaatorit, mis võimaldab hõlpsalt ja kiiresti erinevate ringide pindala ja ümbermõõtu arvutada.

Ringi sektor on ringi osa, mis jääb kahe raadiuse vahele. Sektori pindala arvutamiseks kasutatakse valemit: S = (r² * α) / 2, kus S on sektori pindala, r on ringi raadius ja α on sektori kesknurga suurus radiaanides. Valemite abil saavad õpilased ja teadlased lahendada erinevaid matemaatilisi ülesandeid ja probleeme, mis hõlmavad ringide ja nendega seotud geomeetriliste kujundite omadusi.

Ringi pindala arvutamine

Ringi pindala arvutamine
Ringi pindala arvutamine

Ringi pindala arvutamine on üks peamisi ülesandeid, millega õpilased matemaatikas kokku puutuvad. Pindala arvutamine hõlmab raadiuse kasutamist, mis on kujundi keskpunktist ringjooneni ulatuv mõõt. Sellest tulenevalt keskendub see alaosa kahele konkreetsele teemale: Põhivalem ja selle tuletamine ning Arvutamise näiteid ja soovitused.

Ringi pindala põhivalem ja selle tuletamine

Ringi pindala arvutamise valem on S = π * r², kus:

 • S on pindala
 • π on matemaatiline konstant pi, mille ligikaudne väärtus on 3,14
 • r on ringi raadius

Selle valemi tuletamine põhineb ringi ümbritsevale nelinurksele tasandile, mille külgi on r**2 ning mis moodustab nelja sektorite kogumi. Lõpuks, kui need sektorid üksteise kõrvale laotada, moodustavad nad ligikaudu ristküliku, mille pindala on r × 2πr. Seega saame pindala arvutamiseks lihtsustada: S = πr² (pi r ruudus).

Ringi pindala arvutamise näiteid ja soovitused

Ringi pindala arvutamisel saab kasutada nii valemit kui ka erinevaid kalkulaatoreid. Siin on mõned näited ja soovitused, mis aitavad teil arvutusi teha:

 1. Näide: Oletame, et teil on ring, mille diameeter on 10 meetrit. Kõigepealt tuleb leida ringi raadius, mis on pool diameetrist ehk  5 (10/2) meetrit. Seejärel kasutage pindala valemit: S = πr². Antud juhul S = 3,14 × (5 ²), mis annab S = 78,5 m².
 2. Teine suurepärane vahend, mida kasutada arvutamiseks, on ringi pindala kalkulaator, mille leiate käesoleva lehe päisest.
 3. Pindala arvutamisel on oluline mõista, et tulemus sõltub raadiuse ruudust. Seega, kui raadius muutub, tuleb meeles pidada, et pindala muutub proportsionaalselt raadiuse ruudu võrra.

Ringiga seotud mõisted

Ringi pindala ja diameeter ja raadius

Ring on geomeetriline kujund, mille moodustab ringjoon ja tema sees oleva tasandi osa. Ringi diameeter on kõige pikem vahemaa kahe punkti vahel ringjoonel ning see läbib ringi keskpunkti. Diameeter (D) on alati kaks korda suurem kui ringi raadius (R).

 • Ringi diameeter: D = 2 * R
 • Ringi raadius: R = 0,5 * D

Ringi pindala (S) leidmiseks kasutatakse valemit: S = π * r², kus π (pii) on matemaatiline konstant, mille väärtus on ligikaudu 3,141592.

Ümbermõõt ja sektor

Ringi ümbermõõt (C) on ringjoone pikkus, mida saab arvutada valemiga C = 2 * π * r, kus r on raadius. ‘

Sektor on ringi osa, mis tekib kahe ringjoone raadiuse ja nende vahele jääva ringikaare vahel. Sektori pindala (S) leidmiseks kasutatakse valem: S = (α/360) * π * R², kus α on sektori kesknurga suurus kraadides.

Tasand ja hulknurk

 • Tasand on kahe mõõtmeline ruum, kus paiknevad hulknurgad ja ringid. Ringjoon asub alati ühel tasandil.
 • Hulknurk on kujund, mis koosneb kolmest või enamast sirglõigust, mis on omavahel ühendatud. Erinevad nurgad jaotavad hulknurga osadeks.

Näiteks on ruut hulknurk, mis koosneb neljast võrdsest küljest ja neljast 90-kraadisest nurgast. Ringi võib vaadelda kui lõpmatute otstega hulknurka, kus iga otspunkt on ühendatud naabriga.

Ringi pindala: Korduma Kippuvad Küsimused

Kuidas arvutada ringjoone pikkust?

Ringjoone pikkuse arvutamiseks kasutatakse valem: C = 2 * π * r, kus C on ringi ümbermõõt, r on raadius ja π on pi (ligikaudu 3,14). Raadiuse ja pi väärtuse teades on lihtne ringjoone pikkust arvutada.

Milline on ringi raadiuse valem?

Ringi raadiuse leidmine pole keeruline, kui meil on teada ringi ümbermõõt. Raadiuse valem on r = C / (2 * π), kus C on ringjoone pikkus ja π on pi (ligikaudu 3,14). Ümbermõõdu teades saab raadiuse arvutada selle valemi abil.

Kuidas leida ristküliku pindala?

Ristküliku pindala saab leida korrutades selle kahe külgmise pikkuse: S = a * b, kus a on üks külg ja b on teine külg. Ristküliku mõõtmete teades on lihtne selle pindala arvutada.

Millist valemit kasutada sektori pindala leidmiseks?

Sektori pindala leidmiseks kasutatakse valemit S = (r² * α) / 2, kus r on raadius, α on sektori kesknurk radiaanides. Selle valemi abil saab sektori pindala arvutada, kui teada on ringi raadius ja kesknurk.

Kuidas arvutada silindri pindala?

Silindri pindala leidmine nõuab kahe erineva pindala arvutamist: silindri külgpind ja kaks aluspinda. Külgpinna pindala arvutatakse valemi A = 2 * π * r * h abil, kus r on silindri raadius ja h on silindri kõrgus. Lisaks tuleb arvutada silindri kahe aluspindala, mis leitakse ringi pindala valemiga. Silindri kogu pindala saamiseks liida külgpinna pindala kahe aluspindala summaga.

Kuidas leida kolmnurga pindala?

Kolmnurga pindala leidmiseks on mitu erinevat võimalust, sõltuvalt sellest, millised kolmnurga andmed on teada. Üks levinumaid viise on kasutada Heroni valemit. Kui teada on kolmnurga kolme külje pikkused a, b ja c, arvuta kõigepealt poole ümbermõõt p = (a + b + c) / 2. Seejärel kasuta Heroni valemit S = √(p * (p - a) * (p - b) * (p - c)). Teise võimalusena saab kasutada kahte külgmist pikkust ja nende vahelist nurka: S = (1/2) * a * b * sin(α).

Kuidas arvutada ringi ümbermõõtu?

Ringi ümbermõõtu arvutatakse, nagu mainitud, valemi C = 2 * π * r abil, kus C on ümbermõõt, r on raadius ja π on pii (ligikaudu 3,14). Raadiuse ja pii väärtuse teades on lihtne leida ringi ümbermõõt.

Millised pindalaühikud on olemas?

Pindalaühikud on erinevad mõõtühikud, mida kasutatakse pindala mõõtmiseks. Siin on mõned levinumad pindalaühikud:

 1. Ruutmillimeeter (mm²): Üks ruutmillimeeter on võrdne 10 000 ruutsentimeetriga.
 2. Ruutmeeter (m²): Rahvusvaheline SI-ühik, mida kasutatakse laialdaselt kogu maailmas. 
 3. Ruutsentimeeter (cm²): Üks ruutmeeter on võrdne 10 000 ruutsentimeetriga.
 4. Ruutkilomeeter (km²): Üks ruutkilomeeter on võrdne 1 000 000 ruutmeetriga.
 5. Aakri (ac): Traditsiooniline põllumajanduslik pindalaühik, mis on umbes 4047 ruutmeetrit.
 6. Hektar (ha): Üks hektar on võrdne 10 000 ruutmeetriga.