Mis on Euribor?

Mis on Euribor?

Euribor on Euroopa suurimate pankade vahelisel turul fikseeritud intressimäär, mida kasutatakse baasintressimäära ja krediiditingimuste määramiseks. Tegemist on lühiajalise intressimääraga, mis kehtib tavaliselt üleöö, ühe nädala, ühe, kolme, kuue ja kaheteistkümne kuu perioodideks. Selle määra põhjal arvutatakse intress, mida üks pank peab maksma teisele, kui nad omavahel tehinguid teevad.

Euribori avaldatakse erinevate perioodide (näiteks 1 kuu, 3 kuud) kaupa ning see määratakse kindlaks iga pangapäeva lõpus, mis tagab, et see on alati ajakohane. Euribori haldab ja avaldab Euroopa Rahaturgude Instituut (European Money Markets Institute, EMMI).

Mis on euribor?

Kuidas Euribor Toimib?

Euribori arvutamiseks küsib EMMI igalt osalevalt pangalt, millist intressimäära nad oleksid valmis teineteisele laenama kindlatel perioodidel. Pangad esitavad oma pakkumised Euribori vastavate perioodide kohta. EMMI kogub need pakkumised, eemaldab ülemääraselt madalad ja kõrged hinnapakkumised, ning arvutab seejärel iga perioodi Euribori keskmise pakkumise alusel.

Euribor on seega keskmine intressimäär, mis peegeldab pankadevaheliste tehingute tegelikke hindu. See on oluline komponent paljude finantstoodete, näiteks laenude ja hüpoteekide, intressimäära arvutamisel.

Euribori Tüübid

Euriboril on mitu erinevat tüüpi, sõltuvalt perioodist, millele see viitab.

  1. Eonia (Euro Overnight Index Average): See on üleöö Euribor, mis kehtib tehingutele, mis on sõlmitud üleöö ehk ühe pangapäeva jooksul.
  2. 1-kuune Euribor: See on Euribori tüüp, mis kehtib tehingutele, mis on sõlmitud ühe kuu jooksul.
  3. 3-kuune Euribor: Seda kasutatakse sageli hüpoteeklaenude ja tarbimislaenude intressimäärana. See kehtib tehingutele, mis on sõlmitud kolme kuu jooksul.
  4. 6-kuune Euribor: Kasutatakse sarnaselt 3-kuulise Euriboriga, kuid see viitab tehingutele, mis on sõlmitud kuue kuu jooksul.
  5. 12-kuune Euribor: Seda kasutatakse pikemate laenude, näiteks eluasemelaenude jaoks, ning see kehtib tehingutele, mis on sõlmitud aasta jooksul.

Euribori Olulisus ja Mõju

Euriboril on märkimisväärne mõju finantsturgudele ja majandusele tervikuna. Seda kasutatakse sageli baasintressimäära määrana, mille alusel arvutatakse erinevate finantstootjate intressimäärad. Näiteks, kui soovite võtta eluasemelaenu, võib selle intressimäär olla Euribori pluss kindel protsent, mis sõltub laenulepingust ja laenuandjast.

Euribor on ka finantsturgude likviidsuse ja turuosaliste usaldusväärsuse näitaja. Kui pankadel on usaldus teineteise vastu ja nad on valmis üksteisele laenama madalate intressimäärade juures, siis see tavaliselt tähendab, et finantsturud on stabiilsed. Vastupidi, kui Euribor tõuseb, võib see viidata finantssektoris esinevatele probleemidele ja turuosaliste madalamale usaldusele.

Lisaks mõjutab Euribor laenuintressimäärasid, mis omakorda võib mõjutada nende kulutuste ja investeeringute otsuseid. Kui Euribor tõuseb, muutuvad laenud kallimaks, mis võib piirata majanduskasvu ja tarbimist. Vastupidi, kui Euribor on madal, võivad inimesed ja ettevõtted laenuvõtmist rohkem kaaluda.

Kokkuvõte – Mis on euribor?

Euribor ehk Euroopa Interbank Offered Rate on oluline viiteintressimäär, mis määrab kindlaks lühiajaliste laenude ja tehingute intressimäärad Euroopa rahaturgudel. Seda kasutatakse laialdaselt finantssektoris ja see mõjutab laenuintressimäärasid, likviidsust ja usaldust finantsturgudel. Euribor on seega oluline osa Euroopa ja ülemaailmsetest finantsturgudest ning sellel on lai mõju majandusele ja finantstootjatele.