Millal keeratakse kella 2023?

Millal keeratakse kella 2023?

Üleminek talveajale 2023. aastal toimub 29. oktoobril kell 4:00, kui kella keeratakse ühe tunni võrra tagasi. See tähendab, et öö saab tund aega pikemaks ja talveaeg ametlikult algab. Samuti, üleminek suveajale (kellakeeramine tund aega edasi) toimub tavaliselt märtsi viimasel pühapäeval, kuid täpne kuupäev võib aasta-aastalt varieeruda. Seetõttu on alati soovitatav kontrollida ametlikke teadaandeid ja ajakirjandust, et saada täpset teavet kellakeeramise kuupäevade kohta Eestis igal aastal.

Millal keeratakse kella 2023?

Miks keeratakse kella?

Kellakeeramine on tava, mille käigus muudetakse kellaaja näitamist kaks korda aastas – suvel ja talvel. See tava on olnud kasutusel paljudes maailma riikides juba aastakümneid, kuid miks me seda teeme? Miks keeratakse kella?

Kellakeeramise ajalugu ulatub tagasi 18. sajandi lõppu, kui see esmakordselt rakendati peamiselt energiasäästu eesmärgil. Kuigi kellakeeramise põhjused on ajas muutunud, on mõned peamised põhjused jäänud samaks. Alljärgnevalt uurime põhjuseid, miks me siiani kevadel ja sügisel kella keerame.

  1. Energiasääst: Üks peamisi põhjuseid, miks kellakeeramist algselt kasutusele võeti, oli energiasääst. Kui suvel keeratakse kellad tund aega edasi, siis päevavalgust on õhtul kauem, mis vähendab valgustite ja elektriseadmete kasutamist. See aitab kokku hoida elektrienergiat ja vähendada koormust energiavarustussüsteemidele.
  2. Päevavalguse parem ärakasutamine: Suveajal saab rohkem päevavalgust, mis soodustab inimeste aktiivsust õhtusel ajal. Inimesed kulutavad vähem aega pimedates tubades ja kasutavad rohkem loomulikku valgust. See võib omakorda tõsta tootlikkust ja parandada meeleolu.
  3. Ohutus liikluses: Pimedatel talvekuudel on liikluses suurem oht, eriti hommikustel tundidel. Kui kellad kevadel edasi keeratakse, jääb rohkem valget aega hommikuse liikluse ajal, vähendades seeläbi õnnetuste riski.
  4. Turism ja vaba aeg: Paljud turismi- ja vaba aja ettevõtted toetavad suveaega, sest pikemad suveõhtud võimaldavad inimestel rohkem aega veeta väljas ja nautida turismiobjekte. See võib suurendada turismi ja majanduslikku aktiivsust.
  5. Ajalooline tava: Kellakeeramine on kujunenud ajalooliseks tavaks, mis on saanud osaks meie igapäevaelust. Kuigi sellel võivad olla algupärased põhjused, on see jäänud osaks kultuuripärandist ja rutiinist.

Kuigi need on ajaloolised ja kaasaegsed põhjused, miks kellakeeramine on kasutusel, on see tava viimastel aastatel muutumas üha enam kriitika ja vastuseisu objektiks. Paljud inimesed leiavad, et kellakeeramine toob kaasa unehäired ja segaduse igapäevaelus ning soovivad sellest loobuda. Sellele vaatamata on kellakeeramine endiselt laialt kasutusel paljudes riikides ja jätkab arutelu selle tuleviku üle.

Kokkuvõtteks, kellakeeramisel on ajaloolised juured energiasäästu, päevavalguse parema ärakasutamise ja ohutuse tagamiseks liikluses. Kuigi selle tava kasutamise põhjused on aja jooksul muutunud, on kellakeeramine endiselt osa paljude inimeste igapäevaelust ning jätkab arutelu selle kasulikkuse ja vajalikkuse üle kaasaegses maailmas. Järgmine kellakeeramine on kevadel 2024.