Lühendatud tööpäevad 2024

Eeldatav lugemise aeg: 9 minutit

Lühendatud tööpäevad 2024. aastal on:

 • 23.02.2024
 • 22.06.2024
 • 23.12.2024
 • 31.12.2024

2024. aasta lühendatud tööpäevad on teada. See tähendab, et töötajad saavad juba ette planeerida oma puhkepäevi. Lühendatud tööpäevad on tööpäevad, mis on lühendatud tavalisest tööpäevast, et tähistada riigipühi ja muid tähtpäevi. Töölepingu seadus kehtestab neli lühendatud tööpäeva aastas.

Lühendatud Tööpäevade Reguleerimine

Lühendatud tööpäevade seadust küll ei ole olemas, aga lühendatud tööpäevi reguleerib Töölepingu seadus. Seadus sätestab, et uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevad tööpäevad on lühendatud kolme tunni võrra. Nimetatud päevad on ka puhkepäevad ehk vabad päevad 2024. aastal.

Seadus kohustab tööandjaid tasuma töötajatele lühendatud tööpäevade eest täies ulatuses töötasu. Kui töötaja töötab lühendatud tööpäeval, siis peab tööandja maksma talle täistööaja eest töötasu.

Peamised mõtted seoses lühendatud tööpäevadega 2024. aastal

 • 2024. aastal on neli lühendatud tööpäeva: Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev, võidupühale eelnev päev, jõululaupäevale eelnev päev ja uuele aastale eelnev päev.
 • Töölepingu seadus kohustab tööandjaid andma töötajatele lühendatud tööpäevade eest täies ulatuses töötasu.

Lühendatud Tööpäevade Määratlus

Lühendatud tööpäev on tööpäev, mille kestus on lühendatud töölepingu seaduse § 53 ja Pühade ja tähtpäevade seaduse alusel. Lühendamine tähendab tööpäeva lühendamist kolme tunni võrra. Lühendatud tööpäevade määratlus on oluline, kuna tööandjad peavad tagama, et töötajad saavad nende päevade eest õiglast tasu.

Eesti Vabariigi aastapäev (24. veebruar), Võidupüha (23. juuni), Jõululaupäev (24. detsember) ja Uusaasta (1. jaanuar 2024) on riigipühad 2024. aastal, millele eelnevaid tööpäevi lühendatakse. Eesti Vabariigi aastapäev ja Võidupüha on ühtlasi ka lipupäevad 2024. aastal Lühendatud tööpäevad on järgmised:

Lühendatud päeva kuupäevNimetusLühendatud tööpäeva pikkus
R 23. veebruar 2024Eesti Vabariigi aastapäev 2024 (iseseisvuspäevale) eelnev päevLühendatud tööpäeva pikkus on 5 tundi, lühendatud 3 tunni võrra.
L 22. juuni 2024võidupühale eelnev päevLühendatud tööpäeva pikkus on 5 tundi, lühendatud 3 tunni võrra.
E 23. detsember 2024jõululaupäevale eelnev päevLühendatud tööpäeva pikkus on 5 tundi, lühendatud 3 tunni võrra.
T 31. detsember 2024uuele aastale eelnev päevLühendatud tööpäeva pikkus on 5 tundi, lühendatud 3 tunni võrra.

Tööpäevade lühendamine kehtib ainult nendel päevadel, mis langevad tööpäevadele. Kui riigipüha langeb nädalavahetusele, siis tööpäeva lühendamine ei kehti.

Tööandjad peavad tagama, et töötajatel oleksid lühendatud tööpäevadel õiglased töötasud. Lühendatud tööpäevade tasustamine sõltub töölepingust ja kokkuleppest tööandjaga. Töötajad peavad saama lühendatud tööpäevade eest vähemalt kolme tunni tasu.

Lühendatud tööpäevad on olulised, sest need võimaldavad töötajatel pühade ajal puhata ja perega koos olla. Samuti on need tööandjatele võimalus näidata oma töötajatele hoolivust ja austust.

Lühendatud Tööpäevade Reguleerimine

Lühendatud tööpäevad on Eestis reguleeritud muuhulgas Pühade ja Tähtpäevade Seadusega. Seaduse kohaselt on tööandjal kohustus lühendada tööpäeva kolme tunni võrra, kui riigipüha langeb tööpäevale ning töötajal on õigus saada selle eest täielikku töötasu.

Aastas on neli lühendatud tööpäeva. 2024. aastal on lühendatud tööpäevad järgmised:

 • Eesti Vabariigi aastapäev (24. veebruar): lühendatud tööpäev on 23. veebruar (reede)
 • Võidupüha (23. juuni): lühendatud tööpäev on 22. juuni (laupäev)
 • Jõululaupäev (24. detsember): lühendatud tööpäev on 23. detsember (reede)
 • Uusaasta (1. jaanuar 2025): lühendatud tööpäev on 31. detsember (pühapäev)

Tööandja peab tagama, et kõik töötajad saavad lühendatud tööpäevadel töölt lahkuda kolm tundi varem. Kui tööandja ei taga lühendatud tööpäeva, on töötajal õigus nõuda täielikku töötasu ning tööandja võib saada trahvi.

Lühendatud tööpäevade kehtestamine on oluline töötajate tervise ja heaolu seisukohalt, kuna see võimaldab neil veeta rohkem aega pere ja sõpradega ning puhata. Samuti aitab see kaasa töö- ja eraelu tasakaalu saavutamisele.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et lühendatud tööpäevade reguleerimine on oluline tööandjate ja töötajate jaoks ning tagab pühade ja tähtpäevade tähistamise ning puhkuse võimaluse.

Riigipühad ja Lühendatud Tööpäevad 2024

Lühendatud tööpäevad 2024
Lühendatud tööpäevad 2024

2024. aastal on mitmeid riigipühi ja lühendatud tööpäevi, mis mõjutavad töögraafikut erinevates sektorites. Allpool on toodud täpsemad kuupäevad ja nende mõju töögraafikule.

 • Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev: 23. veebruar 2024 on lühendatud tööpäev, mis mõjutab töögraafikut nii riigiasutustes kui ka paljudes ettevõtetes. Töötajad saavad tööpäeva lõpetada kolm tundi varem.
 • Võidupühale eelnev päev: 22. juuni 2024 on samuti lühendatud tööpäev, mis mõjutab töögraafikut erinevates sektorites. Töötajad saavad tööpäeva lõpetada kolm tundi varem.
 • Jõululaupäevale eelnev päev: 23. detsember 2024 on lühendatud tööpäev, mis mõjutab töögraafikut nii riigiasutustes kui ka paljudes ettevõtetes. Töötajad saavad tööpäeva lõpetada kolm tundi varem.
 • Uuele aastale eelnev päev: 31. detsember 2024 on lühendatud tööpäev, mis mõjutab töögraafikut erinevates sektorites. Töötajad saavad tööpäeva lõpetada kolm tundi varem.

Lisaks nendele lühendatud tööpäevadele on 2024. aastal mitmeid riigipühi, mis on tööpäevadest vabad. Need päevad on järgmised:

 • Eesti Vabariigi aastapäev: 24. veebruar 2024
 • Võidupüha: 23. juuni 2024
 • Jõululaupäev: 24. detsember 2024
 • Uusaasta: 1. jaanuar 2024

Tööandjad peaksid arvestama nende kuupäevadega ja kohandama töögraafikuid vastavalt. Töötajatel on õigus nendel päevadel puhata ja tööandjad peaksid tagama, et töötajad saavad nendel päevadel vajaliku puhkuse.

Riiklikud Tähtpäevad ja Lühendatud Tööpäevad 2024

Lühendatud tööpäevad 2024
Lühendatud tööpäevad 2024

2024. aastal on mitmeid riiklikke tähtpäevi, millele eelneb lühendatud tööpäev. Eesti Vabariigi aastapäevale eelneb lühendatud tööpäev 23. veebruaril. Võidupühale eelneb lühendatud tööpäev 22. juunil. Jõululaupäevale eelneb lühendatud tööpäev 23. detsembril. Uuele aastale eelneb lühendatud tööpäev 31. detsembril.

Lisaks nendele riigipühadele ja rahvuspühale on ka mitmeid teisi tähtpäevi, mis võivad mõjutada tööpäeva pikkust. Näiteks suur reede, mis toimub 2024. aastal 29. märtsil, on riigipüha, aga sellele eelnev tööpäev ei ole lühendatud tööpäev. Kuid mõned ettevõtted võivad suurele reedele eelneva päeva töötajatele vabaks anda või seda soovikorral lühendada. Ülestõusmispühade 1. püha, mis toimub 2024. aastal 31. märtsil, eelnev tööpäev ei ole ka lühendatud tööpäev 2024. aastal.

Kevadpüha, mis on 1. mail, on riiklik tähtpäev ja sellele eelneb lühendatud tööpäev 30. aprillil. Nelipühade 1. püha, mis on 9. juunil, on samuti riiklik tähtpäev ja sellele eelneb lühendatud tööpäev 7. juunil.

Jaanipäev, mis on 24. juunil, ei ole küll riiklik tähtpäev, kuid see on üks Eesti kõige olulisemaid pühi ja paljud ettevõtted annavad selle päeva vabaks. Taasiseseisvumispäev, mis on 20. augustil, on samuti riiklik tähtpäev ja sellele eelneb lühendatud tööpäev 19. augustil.

Esimene jõulupüha, mis on 25. detsembril, on riiklik püha ja teine jõulupüha, mis on 26. detsembril, on samuti riiklik püha. Need päevad ei ole lühendatud tööpäevad, kuid paljud ettevõtted annavad need päevad vabaks.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2024. aastal on mitmeid riiklikke tähtpäevi, millele eelneb lühendatud tööpäev. Lisaks nendele tähtpäevadele võivad mõned ettevõtted anda vabaks ka teisi tähtpäevi, mis ei ole riiklikud.

Vahetuste Käsitlemine Lühendatud Tööpäevadel

Vahetuste Käsitlemine Lühendatud Tööpäevadel
Vahetuste Käsitlemine Lühendatud Tööpäevadel

Lühendatud tööpäevad on Eestis tavalised riigipühade eelõhtutel. Sellistel päevadel lühendatakse tööpäeva kolme tunni võrra, mis tähendab, et 8-tunnine tööpäev lühendatakse 5 tunnile, 12-tunnine tööpäev aga vastavalt 9-le tunnile jne. Lühendatud tööpäevade ajal on oluline, et tööandjad ja töötajad arvestaksid tööaja regulatsioonidega ning vahetuste käsitlemisega.

Vahetuste käsitlemine lühendatud tööpäevadel on oluline, et tagada töötajate õiglane kohtlemine ja tööaja korrektne arvestamine. Kui töötaja töötab lühendatud tööpäeval vahetuses, tuleb arvestada, et tööaja pikkus vahetuse kohta peab olema vähemalt 11 tundi. Näiteks kui töötaja töötab 5-tunnisel lühendatud tööpäeval vahetuses, siis peab järgmise vahetuse algus olema vähemalt 6 tundi hiljem.

Lühendatud tööpäevade ajal on oluline arvestada ka riigipühade ja puhkepäevadega. Ülestõusmispühad ja nelipühad on Eestis liikuvad riigipühad, mistõttu nende täpne kuupäev igal aastal erineb. 2024. aastal langevad mõlemad pühad pühapäevale, seega on nende eelnevad päevad lühendatud tööpäevad. Puhkepäevad on tööpäevad, mis on seadusega ette nähtud vabaks päevaks (näiteks 1. jaanuar, 24. veebruar, 1. mai jne). Kui puhkepäev langeb lühendatud tööpäevale, siis arvestatakse tööaja pikkus vastavalt lühendatud tööpäeva reeglitele.

Kokkuvõttes on vahetuste käsitlemine lühendatud tööpäevadel oluline, et tagada tööaja korrektne arvestamine ning töötajate õiglane kohtlemine. Tööandjad ja töötajad peaksid arvestama tööaja regulatsioonidega ning olema teadlikud riigipühade ja puhkepäevade mõjust lühendatud tööpäevadele.

Sagedased küsimused: Lühendatud tööpäevad 2024

Kas 2024. aastal on lühendatud tööpäevi?

Jah, 2024. aastal on neli lühendatud tööpäeva.

Millal on lühendatud tööpäevad 2024. aastal?

2024. aasta lühendatud tööpäevad on järgmised:
– Eesti Vabariigi aastapäevale (24. veebruar) eelnev päev: Lühendatud tööpäev on 23. veebruar (reede)
– Võidupühale (23. juuni) eelnev päev: Lühendatud tööpäev on 22. juuni (laupäev)
Jõululaupäevale (24. detsember) eelnev päev: Lühendatud tööpäev on 23. detsember (esmaspäev)
– Uusaastale (1. jaanuar 2024) eelnev päev: Lühendatud tööpäev on 31. detsember (esmaspäev)

Kas riigipühadele eelnevad tööpäevad on lühendatud tööpäevad 2024. aastal?

Kõikidele riigipühadele eelnevad tööpäevad ei ole lühendatud tööpäevad. Ainult Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev, võidupühale eelnev päev, jõululaupäevale eelnev päev ja uusaastale eelnev päev on lühendatud tööpäev.

Mitu lühendatud tööpäeva on 2024. aastal?

2024. aastal on neli lühendatud tööpäeva, mis eelnevad Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale, jõululaupäevale ja uusaastale.

Millal on 2024. aastal ülestõusmispühad ja kas need on lühendatud tööpäevad?

2024. aasta ülestõusmispühad on 21. ja 22. aprill. Need ei ole lühendatud tööpäevad.

Millal on 2023. aasta lühendatud tööpäevad?

Lühendatud tööpäevad 2023. aastal on 23.02.2023, 22.06.2023, 23.12.2023, 31.12.2023.