Lühendatud tööpäevad 2023

Lühendatud tööpäevad 2023. aastal on:

 • 23.02.2023
 • 22.06.2023
 • 23.12.2023
 • 31.12.2023

2023. aastal saavad töötajad nautida mitmeid lühendatud tööpäevi, mis on seadusega ette nähtud. Lühendatud tööpäevad on tööpäevad, mille pikkus on lühem kui tavaline tööpäev, ning need on ette nähtud riiklike tähtpäevade eelõhtul. Tööandjad on kohustatud lühendatud tööpäevade ajal töötajatele täielikku töötasu maksma.

Lühendatud Tööpäevade Seadus

Eraldi lühendatud tööpäevade seadust ei ole olemas. Lühendatud tööpäevi reguleerivad erinevad seadused, nagu näiteks Töö- ja puhkeaja seadus, mis sätestab tööaja lühendamise. Nimetatud seadus sätestab, et tööpäeva pikkus lüheneb kolme tunni võrra uusaasta ja esimese jõulupüha eelsel tööpäeval. Töölepingu seadus sätestab, et uusaastale , Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevad tööpäevad on lühendatud kolme tunni võrra.

Lühendatud tööpäevad 2023

Lühendatud päeva kuupäevNimetusLühendatud tööpäeva pikkus
N 23. veebruar 2023Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päevLühendatud tööpäeva pikkus on 5 tundi, lühendatud 3 tunni võrra.
N 22. juuni 2023võidupühale eelnev päevLühendatud tööpäeva pikkus on 5 tundi, lühendatud 3 tunni võrra.
L 23. detsember 2023jõululaupäevale eelnev päevLühendatud tööpäeva pikkus on 5 tundi, lühendatud 3 tunni võrra.
P 31. detsember 2023uuele aastale eelnev päevLühendatud tööpäeva pikkus on 5 tundi, lühendatud 3 tunni võrra.
Lühendatud tööpäevad 2023

Riigipühad ja Tähtpäevad

2023. aastal on Eestis kokku 13 riigipüha ja tähtpäeva. Nendeks on uusaasta, Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha, jaanipäev, taasiseseisvumispäev, jõululaupäev ja teised. Riiklikud tähtpäevad on tööpäevad, millel on eriline tähendus Eesti rahvale. Paljud neist tähtpäevadest on seotud riigi ajaloo või kultuuriga.

Peamised faktid: Lühendatud tööpäevad 2023

 • 2023. aastal on Eestis kokku 13 riigipüha ja tähtpäeva, mille hulgas on ka lühendatud tööpäevad.
 • Lühendatud tööpäevad on ette nähtud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval.
 • Tööandjad on kohustatud lühendatud tööpäevade ajal töötajatele täielikku töötasu maksma.

Lühendatud Tööpäevade Seadus

Eesti Vabariigi Töölepingu seadusega on sätestatud tööaja lühendamine Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval. Tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Pühade ja tähtpäevade seadus sätestab riigipühad ja nende tähistamise korra. Selle seadusega on kehtestatud ka lühendatud tööpäevade kuupäevad. Lühendatud tööpäevade kuupäevad on järgmised:

 • Eesti Vabariigi aastapäev, 23. veebruar
 • Võidupüha, 22. juuni
 • Jõululaupäev, 23. detsember
 • Uus aasta, 31. detsember

Töölepingu seadus sätestab, et lühendatud tööpäevadel tuleb töötajale maksta töötasu täies ulatuses. Tööandja võib lühendatud tööpäeva korraldada ka paindlikult, kuid töötaja nõusolek on vajalik.

Lühendatud tööpäevade seadus on kehtestatud selleks, et võimaldada töötajatel valmistuda riigipühade ja tähtpäevade tähistamiseks ning veeta aega pere ja sõpradega. Samuti võimaldab see seadus ettevõtetel vähendada tööjõukulusid, kuna töötajate arvates on lühendatud tööpäevadel vähem tööd ja seega vähem töötasu.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et lühendatud tööpäevade seadus on oluline töötajate õiguste tagamiseks ning riigipühade ja tähtpäevade tähistamise võimaldamiseks.

Riigipühad Ja Tähtpäevad

Riigipühad

Eestis on mitmeid riigipühi, mis on töötajatele vabad päevad. Riigipühad on järgmised:

PühaKuupäev
Uusaasta1. jaanuar
Eesti Vabariigi aastapäev24. veebruar
Suur reede7. aprill
Kevadpüha1. mai
Nelipühade 1. püha4. juuni
Võidupüha23. juuni
Jaanipäev24. juuni
Taasiseseisvumispäev20. august
Esimene jõulupüha25. detsember
Teine jõulupüha26. detsember
Riigipühad 2023

Mõnel riigipühale eelneval tööpäeval on lühendatud tööpäev. Lühendatud tööpäevad on järgmised:

PühaKuupäev
Eesti Vabariigi aastapäeva eelne päev23. veebruar
Võidupüha eelne päev22. juuni
Jõululaupäevale eelne päev23. detsember
Uusaastale eelnev päev31. detsember
Lühendatud tööpäevad 2023

Tähtpäevad

Lisaks riigipühadele on Eestis mitmeid tähtpäevi, millel ei ole seaduslikku vaba päeva, kuid need on siiski tähtsad päevad Eesti ajaloos ja kultuuris. Mõned tähtpäevad on järgmised:

 • Iseseisvuspäev ehk Eesti Vabariigi aastapäev (24. veebruar) – tähistatakse Eesti Vabariigi iseseisvumispäeva 1918. aastal.
 • Ülestõusmispühade 1. püha – liikuv püha, mis langeb kokku esimese täiskuu pühapäevaga pärast kevadist pööripäeva.
 • Võidupüha (23. juuni) – tähistatakse Eesti võitu Võnnu lahingus 1919. aastal.
 • Eesti riigipühad – lisaks riigipühadele tähistatakse Eestis ka teisi tähtpäevi, nagu näiteks emadepäev, isadepäev ja õpetajate päev.

Kokkuvõttes on Eestis mitmeid riigipühi ja tähtpäevi, mis on olulised Eesti ajaloos ja kultuuris. Mõnel riigipühale eelneval tööpäeval on lühendatud tööpäev, mis tähendab, et tööpäeva pikkus on kolme tunni võrra lühem.

Lühendatud tööpäevad 2023. aastal

Lühendatud tööpäevad 2023
Lühendatud tööpäevad 2023

2023. aastal on Eesti Vabariigi Töölepingu seadusega sätestatud tööaja lühendamine neljal riigipühal: Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval. Tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Tööpäeva lühendamine tähendab, et tööpäeva pikkus on kolm tundi lühem kui tavaliselt. Näiteks kui tavapärane tööpäev kestab kaheksa tundi, siis lühendatud tööpäeval töötatakse viis tundi.

Tööpäeva lühendamine on kohustuslik kõigile tööandjatele ning kõikide töötajate tööpäeva tuleb lühendada kolme tunni võrra. Tööandja peab tagama, et töötajad saavad lühendatud tööpäevade ajal oma tööd tehtud ning et tööülesanded oleksid jaotatud vastavalt tööaja lühendamisele.

Lühendatud tööpäeva pikkus kehtib kõikidele töötajatele, olenemata sellest, kas nad töötavad täistööajaga või osalise tööajaga. Tööpäeva lühendamine ei mõjuta töötasu suurust ning töötajatele makstakse lühendatud tööpäeval töötatud tundide eest samasugust töötasu nagu tavalisel tööpäeval.

Kokkuvõttes võib öelda, et tööpäeva lühendamine on oluline töötajate õigus ning see tagab, et töötajad saavad tähtsate riigipühade ajal veeta rohkem aega oma pere ja lähedastega.

Tööandja Ja Töötaja Õigused Ja Kohustused

Lühendatud tööpäevad 2023: Tööandja Ja Töötaja Õigused Ja Kohustused
Lühendatud tööpäevad 2023: Tööandja Ja Töötaja Õigused Ja Kohustused

Tööandja

Tööandjal on kohustus tagada töötaja õigused ning järgida seadusega kehtestatud nõudeid. Tööandja peab töötajale tagama töötervishoiu ja -ohutuse, mis hõlmab muu hulgas töökeskkonna ohutust, töövahendite nõuetekohasust ja tööõnnetuste ennetamist. Tööandja peab tagama ka töötajale õiglase töötasu vastavalt töölepingule ja seadusele.

Tööandja peab arvestama ka lühendatud tööpäevadega, mis on sätestatud Töölepingu seadusega. Lühendatud tööpäevad on Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval ning tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Tööandja peab tagama, et töötajad saavad nendel päevadel lühendatud tööpäevade eest vastava tasu.

Töötaja

Töötajal on õigus nõuda tööandjalt õiglast töötasu vastavalt töölepingule ja seadusele. Töötajal on ka õigus nõuda töötervishoiu ja -ohutuse tagamist ning töökeskkonna ohutust ja tervislikkust.

Töötaja peab arvestama lühendatud tööpäevadega ning olema valmis töötama nendel päevadel kolm tundi vähem kui tavaliselt. Töötaja peab tagama, et tema töö on tehtud hoolikalt ja vastavalt töölepingule ning seadusele.

Töötamine Riigipühade Ajal

Eesti riigipühad ja rahvuspüha on töötajatele vabad päevad. Kui tööandjal on vaja töötajaid riigipühadel või rahvuspühal tööle kutsuda, siis peab tööandja tagama töötajale topelttasu vastavalt Töölepingu seaduse § 45 lg 2. Topelttasu põhimõtet rakendatakse ka rahvuspühadele.

Töötajal on õigus keelduda töötamast riigipühadel ja rahvuspühadel, kui see ei ole kokkulepitud töölepingus või kui tööandja ei taga topelttasu. Samuti on töötajal õigus keelduda töötamast, kui tööandja ei taga töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid või kui töökeskkond on ohtlik.

Lühendatud tööpäevad 2023. aastal: Kuude ülevaade

Alljärgnevalt on toodud ülevaade lühendatud tööpäevadest ja riigipühadest Eestis aastal 2023.

Jaanuar: Lühendatud tööpäevad 2023. aastal

Jaanuaris 2023 ei ole lühendatud tööpäevi. Vaba päev on 1. jaanuar.

Veebruar: Lühendatud tööpäevad 2023. aastal

 1. veebruaril on Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev tööpäev lühendatud kolme tunni võrra. Vabariigi aastapäev ise langeb 24. veebruarile, mis on riigipüha.

Märts: Lühendatud tööpäevad 2023. aastal

Märtsis 2023 ei ole lühendatud tööpäevi ega riigipühi.

Aprill

Aprillis 2023 ei ole lühendatud tööpäevi ega riigipühi.

Mai

Mai kuus 2023 ei ole lühendatud tööpäevi ega riigipühi.

Juuni: Lühendatud tööpäevad 2023. aastal

 1. juuni on võidupühale eelnev tööpäev, mis on lühendatud kolme tunni võrra. Võidupüha ise langeb 23. juunile, mis on riigipüha.

September

Septembris 2023 ei ole lühendatud tööpäevi ega riigipühi.

Oktoober

Oktoobris 2023 ei ole lühendatud tööpäevi ega riigipühi.

November

Novembris 2023 ei ole lühendatud tööpäevi ega riigipühi.

Detsember: Lühendatud tööpäevad 2023. aastal

23. detsember on jõululaupäevale eelnev tööpäev, mis on lühendatud kolme tunni võrra. Jõululaupäev ise langeb 24. detsembrile, mis on riigipüha. 31. detsember on uusaastale eelnev tööpäev, mis on samuti lühendatud kolme tunni võrra. Uusaasta ise langeb 1. jaanuarile, mis on riigipüha.

Kokkuvõtvalt on 2023. aastal Eestis kokku kolm lühendatud tööpäeva ja seitse riigipüha.

Lühendatud tööpäevad 2023: Töötasu ja Tööaja Arvestus

Töötasu ja Tööaja Arvestus
Töötasu ja Tööaja Arvestus

Lühendatud tööpäevade puhul on tööaja arvestus ja töötasu oluline teema. Töölepingu seaduse § 53 kohaselt lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra. Need on lühendatud tööpäevad 2023. aastal.

Tööandja peab arvestama tööaja lühendamist ja maksma töötajale töötasu vastavalt lühendatud tööaja pikkusele. Kui tööpäev on lühendatud, siis töötaja saab selle eest täis töötasu.

Tööaja arvestus sõltub töölepingust ja tööandja poolt kehtestatud reeglitest. Tööaja arvestuseks kasutatakse tavaliselt tööaja registreerimise süsteemi, kus töötaja märgib töötunnid ja töölepingus kokkulepitud tööajad.

Tööaja arvestus on oluline ka öötöö puhul. Öötöö korral peab tööandja maksma töötajale kõrgemat tunnipalka (Miinimumpalk 2024 aastal on näiteks 820 eurot kuus), mis on vähemalt 1,25 korda suurem kui päevatöö korral.

Nädalavahetused ja vabad päevad võivad mõjutada tööaja arvestust ja töötasu. Kui tööaja arvestus on tehtud nädalavahetusele või vabale päevale, siis tuleb töötajale maksta vastavalt kokkulepitud töötasu.

Töötasu arvestus sõltub tööaja pikkusest ja kokkulepitud tunnitasust. Töötasu arvutamisel tuleb arvestada ka lisatasusid ja erinevaid hüvitisi.

Kokkuvõttes on tööaja arvestus ja töötasu oluline teema, mis sõltub töölepingust ja tööandja poolt kehtestatud reeglitest. Töötaja peab olema teadlik oma õigustest ja kohustustest ning tööandja peab tagama, et tööaja arvestus ja töötasu arvutamine toimub õigesti.

Riiklikud Tähtpäevad

Aastal 2023 on mitmeid riiklikke tähtpäevi, mis on töötajatele vabad päevad. Need päevad on fikseeritud ning neid tähistatakse igal aastal samal kuupäeval. Allpool on toodud tähtpäevade nimetused ja nende kuupäevad.

NimetusKuupäevVabad päevad
Eesti Vabariigi aastapäev24. veebruarJah
Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäev20. augustJah
Võidupüha23. juuniJah
Jõululaupäev24. detsemberJah
Lühendatud tööpäevade järgnevad riigi ja rahvuspühad

Lisaks nendele päevadele on ka mitmeid lühendatud tööpäevi, mis on seotud eelnevate tähtpäevadega. Need päevad on töötajatele vabad päevad, kuid tööpäeva pikkust lühendatakse kolme tunni võrra. Allpool on toodud lühendatud tööpäevade nimetused ja nende kuupäevad.

NimetusKuupäev
Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev23. veebruar
Võidupühale eelnev päev22. juuni
Jõululaupäevale eelnev päev23. detsember
Lühendatud tööpäevad 2023

Need riiklikud tähtpäevad ja lühendatud tööpäevad on sätestatud Töölepingu seaduses. Tööandjad peavad tagama, et töötajad saavad nendel päevadel vabad päevad ning et tööpäeva pikkus lühendatakse vastavalt seadusele.

Lühendatud tööpäevad 2023: Sagedased küsimused

Millal on 2023. aasta lühendatud tööpäevad?

Lühendatud tööpäevad 2023. aastal on 23.02.2023, 22.06.2023, 23.12.2023, 31.12.2023. Tööpäevad on lühendatud kolme tunni võrra.

Millal on 2024. aasta lühendatud tööpäevad?

Lühendatud tööpäevad 2024. aastal on 23.02.2024, 22.06.2024, 23.12.2024, 31.12.2024.

Millal on järgmine riigipüha pärast 2023. aastat?

Järgmine riigipüha pärast 2023. aastat on 1. jaanuar 2024, uusaasta.

Kui palju on normtunde 2023. aastal?

Normtundide arv 2023. aastal on sätestatud seadusega ja sõltub konkreetsest töölepingust.

Millised on tööpäevad 2023. aastal?

Tööpäevad 2023. aastal on tavapärased tööpäevad, välja arvatud 23.02.2023, 22.06.2023, 23.12.2023, 31.12.2023.

Kas on 22. juuni kuulub lühendatud tööpäevade 2023 hulka?

Jah, 22. juuni 2023 on võidupühale eelnev päev ja seega lühendatud tööpäev.

Millal on jaanipäev 2023 ja kas jaanidel on lühendatud tööpäevad 2023. aastal?

Jaanipäev 2023 on 24. juunil, laupäeval. See, kas jaanide ajal on lühendatud tööpäevad sõltub teie töölepingust. Üldiselt ei ole jaanipäev tööpäev. Lühendatud tööpäev on 22.juuni.

Millal on jõulud 2023 lühendatud tööpäev?

2023. aastal on jõuludele eelnev lühendatud tööpäev 23.12.2023, mis on laupäevane päev ja seetõttu pole suurel osal inimestel see lühendatud tööpäev. 22.12.2023 ei ole lühendatud tööpäev.

Kas 22.12.2023 on lühendatud tööpäev?

Ei, 22.12.2023 ei ole lühendatud tööpäev. 23.12.2023 on lühendatud tööpäev.

Kas 29.12.2023 või 30.12.2023 on lühendatud tööpäev?

Ei, 29.12.2023 ja 30.12.2023 ei ole lühendatud tööpäev. 31.12.2023 on lühendatud tööpäev.