Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal

Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal on järgmised:

  • Sügisvaheaeg 2025: 20.10.2025 – 26.10.2025 (7 päeva).
  • Jõuluvaheaeg 2025: 22.12.2025 – 11.01.2026 (21 päeva).
  • Talvevaheaeg 2026: 23.02.2026 – 01.03.2026 (7 päeva).
  • Kevadvaheaeg 2026: 13.04.2026 – 19.04.2026 (v.a 12. klass) (7 päeva).
  • Suvevaheaeg 2026: 17.06.2026 – 31.08.2026 (v.a lõpuklassid) (76 päeva).

 

Koolivaheajad on olulised õpilastele ja õpetajatele, et nad saaksid puhata, laadida enda akusid ja valmistuda järgnevateks õppeperioodideks. 2025/2026 õppeaasta koolivaheajad on Eestis kehtestatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal
Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal

2025/2026 õppeaasta jooksul on kavandatud viis koolivaheaega. Esimene koolivaheaeg 2025/2026 õppeaastal algab sügisel 20. oktoobril 2025 ja viimane koolivaheaeg lõppeb augustis 2026. Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal aitavad õpilastel ja õpetajatel hoida tasakaalu koolitöö ja vaba aja vahel ning tagavad parema õpikeskkonna. On oluline teada koolivaheaegade kuupäevi, et mõista koolikorralduse struktuuri ning jälgida, et koolidest saadav haridus vastaks kehtestatud nõuetele.

Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal

2025/2026 õppeaasta koolivaheajad on määratud vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele.

Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal: I vaheaeg

Esimene vaheaeg ehk sügisvaheaeg 2025 toimub 20. oktoober 2025 kuni 26. oktoober 2025. Sel ajal saavad õpilased puhata sügisperioodi õpingutest ja valmistuda järgmiseks perioodiks.

Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal: II vaheaeg

Teine vaheaeg ehk jõuluvaheaeg 2025 leiab aset 22. detsember 2025 kuni 11. jaanuar 2026. See kestab kolm nädalat ja võimaldab õpilastel veeta aega koos perega ning tähistada jõule ning uusaastat.

Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal: III vaheaeg

Kolmas vaheaeg ehk talvevaheaeg 2026 toimub 23. veebruar 2026 kuni 1. märts 2026. See ühe nädala pikkune puhkus annab õpilastele ja õpetajatele võimaluse lõõgastuda talvise õppeperioodi lõpus.

Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal: IV vaheaeg

Neljas vaheaeg ehk kevadvaheaeg 2026 on mõeldud peamiselt 1.-11. klassi õpilastele ning toimub 13. aprill 2026 kuni 19. aprill 2026. 12. klassi õpilased peavad sel perioodil osalema õppetöös. Kevadine vaheaeg annab energiat viimaseks õppeperioodiks enne viimast õppeperioodi õppeaastal.

Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal: V vaheaeg

Viies vaheaeg ehk suvevaheaeg 2026 kestab 17. juuni 2026 kuni 31. august 2026, mille jooksul saavad õpilased nautida suvist puhkust ning perega aega koos veeta. Suvine koolivaheaeg kestab 12 nädalat ja ühtib ka õpetajate puhkuseajaga.

Direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul võib koolivaheaegu muuta. Koolipidaja peab tagama, et kõik koolivaheajad oleksid määrusega kooskõlas.

Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal ja seotud protsessid

Lõpuklasside erisused

2025/2026 õppeaasta koolivaheajad on erinevad lõpuklasside ja teiste klasside jaoks. IV vaheaeg ehk kevadvaheaeg toimub 13. aprill 2026 kuni 19. aprill 2026. See on mõeldud 1. – 11.klassi õpilastele. V vaheaeg ehk suvevaheaeg algab 17. juunil 2026 ja kestab kuni 31. augustini 2026. See on mõeldud 1. – 8. klassi õpilastele ja 10. – 11. klassi õpilastele.

Lõpuklassides on selline süsteem seotud eksamite ajakava ja koolide vajadusega keskenduda nii põhikooli lõpueksamitele kui ka gümnaasiumisse sisseastumisele.

Eksamite ajakava

Eksamite ajakava kavandatakse tavaliselt nii, et põhikooli lõpueksamid ja gümnaasiumi sisseastumiseksamid ei toimuks samal nädalal. Näiteks III vaheaeg on mõeldud õpilastele puhkamiseks enne eksamiperioodi, mis algab tavaliselt peale III vaheaega. Selleks ajaks on õpilased juba omandanud vajalikud teadmised ja oskused, et eksameid sooritada.

Eksamite ajakava võib erineda kooliti, kuid üldjuhul pööratakse tähelepanu sellele, et õpilastele jääks piisavalt aega nii puhkamiseks kui ka eksamiteks valmistumiseks. Koolivaheajad on olulised nii õpilaste vaimse tervise säilitamiseks kui ka õppekava järgimise tagamiseks.

Üldiselt püütakse eksamite ajakava koostada nii, et erinevate ainete eksamid oleksid jaotunud mõistlikult õppeaasta jooksul. Sel viisil saavad õpilased keskenduda ühele eksamile korraga ja vältida liigset stressi.

Eksamite ajakava on oluline ka õpetajatele ja koolidele, kuna see aitab tagada, et õppeprotsess toimib sujuvalt ja kõik osapooled on teadlikud nii vaheaegade kui ka eksamite toimumise aegadest.

KKK: Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal

Millal algab jõuluvaheaeg 2025/2026 õppeaastal?

Jõuluvaheaeg 2025/2026 õppeaastal algab 22. detsembril 2025 ja kestab kuni 11. jaanuarini 2026.

Kui pikk on sügisvaheaeg 2025. aastal?

Sügisvaheaeg 2025. aastal kestab ühe nädala. Algab 20. oktoobril 2025 ja lõpeb 26. oktoobril 2025.

Millal on planeeritud suvevaheaja algus 2026. aasta õppeaastal?

Suvevaheaeg algab 2026. aastal 17. juunil ja kestab kuni 31. augustini 2026.

Millal on koolivaheajad 2023/2024 õppeaastal?

Koolivaheajad 2023/2024 õppeaastal toimuvad järgmistel aegadel:
Sügisvaheaeg: 23. oktoober 2023 kuni 29. oktoobrini 2023 (7 päeva).
Jõuluvaheaeg: 21. detsembrist 2023 kuni 7. jaanuarini 2024 (18 päeva).
– Talvevaheaeg: 26. veebruar 2024 kuni 3. märtsini 2024 (7 päeva).
Kevadvaheaeg: 22. aprill 2024 kuni 28. aprillini 2024 (v.a 12. klass) (7 päeva).
Suvevaheaeg: 13. juuni 2024. a kuni 31. augustini 2024 (v.a 12. klass) (80 päeva).

Millal on koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal?

Koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal on järgmised:
– I vaheaeg: 21. oktoober 2024. a kuni 27 oktoober 2024. a;
II vaheaeg: 23. detsember 2024. a kuni 5. jaanuar 2025. a;
III vaheaeg: 24. veebruar 2025. a kuni 2. märts 2025. a;
IV vaheaeg: (v.a 12. klass) 14. aprill 2025. a kuni 20. aprill 2025. a;
V vaheaeg: (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2025. a kuni 31. august 2025. a.