Koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal

Eeldatav lugemise aeg: 6 minutit

Koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal on järgnevad:

  1. Sügisvaheaeg 2024: 21. oktoober 2024 kuni 27. oktoober 2024 (7 päeva).
  2. Jõuluvaheaeg 2024: 23. detsember 2024 kuni 5. jaanuar 2025 (14 päeva).
  3. Talvevaheaeg 2025: 24. veebruar 2025 kuni 2. märts 2025 (7 päeva).
  4. Kevadvaheaeg 2025: 14. aprill 2025 kuni 20. aprill 2025 (v.a 12. klass) (7 päeva).
  5. Suvevaheaeg 2025: on 10. juuni 2025 kuni 31. august 2025 (v.a 12. klass) (83 päeva).
Koolivaheajad 2024/2025
Koolivaheajad 2024/2025

Koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal: Olulised kuupäevad ja nõuanded

Koolivaheajad on oluline osa Eesti õppeaasta planeerimisel, kuna need aitavad tagada õpilastele puhkust ja võimalust laadida nende energiavarusid. 2024/2025 õppeaasta koolivaheajad on kindlaksmääratud mitmetes allikates, sealhulgas Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Eestis on tavapärane, et õppeaasta jaguneb viieks koolivaheajaks, mis hõlmavad sügis-, jõulu-, talve-, kevad- ja suvevaheaegu.

Eesti koolide koolivaheajad (sh 2024/2025 õppeaastal) võivad erineda sõltuvalt kooli asukohast ja haridustasemest, kuid üldiselt järgivad nad Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud suuniseid. Samuti võib kooli pidaja direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada erinevaid koolivaheaegu, kuid üldine nõue on tagada vähemalt neli koolivaheaega õppeaasta jooksul, mille kogukestus on vähemalt 12 nädalat.

Koolivaheajad 2024/2025

I poolaasta koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal

Esimene vaheaeg 2024/2025 õppeaastal (sügisvaheaeg 2024) algab 21. oktoober 2024 ja lõpeb 27. oktoober 2024. Sel ajal on õpilastel võimalus nautida sügispuhkust ning puhata enne järgmise õppeperioodi algust.

Teine vaheaeg ehk jõuluvaheaeg 2024 algab 23. detsember 2024 ja kestab kuni 5. jaanuar 2025. See on pikk vaheaeg, mis annab õpilastele võimaluse nautida jõulupühi ja uusaasta tähistamist koos pere ja sõpradega.

II poolaasta koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal

Kolmas vaheaeg (talvevaheaeg 2025) toimub 24. veebruar 2025 kuni 2. märts 2025. See nädalane puhkus annab õpilastele aega talveväsimusest puhata ja energiat koguda kevadiseks õppeperioodiks.

Neljas vaheaeg ehk kevadvaheaeg 2025 on mõeldud 1. – 11. klassidele, välja arvatud 12. klass, ning toimub 14. aprill 2025 kuni 20. aprill 2025. See lühike puhkus annab õpilastele võimaluse puhata enne lõpupoole jäävaid eksameid ja õppetööd.

Suvised koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal

Viies vaheaeg ehk suvevaheaeg 2025, mis algab 10. juuni 2025 ja kestab kuni 31. august 2025. Selle pika puhkuse jooksul saavad õpilased puhata, reisida ja nautida suveilma enne järgmise õppeaasta algust.

Kokkuvõttes erinevad koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal kuupäevade ja kestuse poolest, pakkudes õpilastele aega õpingute vahepeal puhata ja uut energiat koguda.

Õppeaasta reguleerimine

Seadusandlus ja reguleerimine

Eesti koolivaheajad (sh 2024/2025 õppeaastal) ja õppeaastate kavandamine baseerub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, mis reguleerib õppeprotsessi ja koos sellega ka koolivaheaegu. Haridus- ja Teadusministeerium määrab iga õppeaasta alguse ja lõpu kuupäevad. Koolivaheaegu puudutava ametliku infot avaldab ministeerium oma veebilehel.

Lisaks põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on oluline määrus, mis reguleerib ka erakoolide tegevust, erakooliseadus. Erakoolid peavad järgima minimaalseid koolivaheaegade nõudeid.

Koolide roll

Kooli pidaja ja hoolekogu vastutavad koolide õppekorralduse eest, sealhulgas pedagoogilise töö, õpilaste heaolu ja akadeemilise arengu eest. Koolid saavad valida, milliseid aineid ja kui sageli neid õpetada, kuid peavad järgima riiklikke õppekavasid ja nõudeid.

Iga kooli direktor vastutab selle eest, et õppeaasta oleks korraldatud kooskõlas haridusseaduste ja -määrustega (sh koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal), tagades samas õpilastele parima võimaliku hariduse. Samuti peavad nad jälgima ja vajadusel leevendama õpilaste stressi, mis on põhjustatud õppekoormusest, tagades nende vaimse ja füüsilise heaolu.

Erakoolid ja riiklikud koolid võivad oma õppeaasta korraldust erinevalt planeerida, kuid mõlemad peavad järgima riiklike nõudeid.

Koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal: Korduma Kippuvad Küsimused

Millal on koolivaheajad 2023/2024 õppeaastal?

Koolivaheajad 2023/2024 õppeaastal toimuvad:
Esimene koolivaheaeg on 23. oktoober 2023 kuni 29. oktoobrini 2023 (7 päeva).
Jõuluvaheaeg toimub 21. detsembrist 2023 kuni 7. jaanuarini 2024 (18 päeva).
Talvevaheaeg on 26. veebruar 2024 kuni 3. märtsini 2024 (7 päeva).
Kevadvaheaeg on 22. aprill 2024 kuni 28. aprillini 2024 (v.a 12. klass) (7 päeva).
Suvevaheaeg on 13. juuni 2024. a kuni 31. augustini 2024 (v.a 12. klass) (80 päeva).

Kust saab vaadata ametlikke 2024/2025 õppeaasta koolivaheaegade kuupäevi?

Ametlikke 2024/2025 õppeaasta koolivaheaegade kuupäevi saab vaadata Vastan.ee veebilehelt, riigiteataja.ee veebilehelt või kohalike omavalitsuste veebilehtedelt (nt. Tallinna linn).

Millal lõppeb 2024/2025 õppeaasta suvevaheaeg?

2024/2025 õppeaasta suvevaheaeg lõppeb kõigile õpilastele, välja arvatud lõpuklassidele, 31. augustil 2025.

Kui kaua kestab 2024/2025 õppeaasta kevadvaheaeg?

2024/2025 õppeaasta kevadvaheaeg kestab 14. aprillist 2025 kuni 20. aprillini 2025, mis on kokku 1 nädal. 12. klassil kevadvaheaega sellel perioodil ei toimu.

Kas koolivaheajad 2024/2025 õppeaastal on kõigis Eesti linnades ühesugused?

Üldjuhul on koolivaheajad Eesti linnades samadel kuupäevadel. Siiski võib mõnes koolis olla erinevaid koolivaheaegu, kuid ainult kooli pidaja nõusolekul ja arvestusega, et need on vastavuses seadusega.

Millised on 2024/2025 talvevaheaja kuupäevad?

2024/2025 õppeaasta talvevaheaeg kestab 23. detsembrist 2024 kuni 5. jaanuarini 2025. Teine talvine koolivaheaeg kestab 24. veebruarist 2025 kuni 2. märtsini 2025.

Millal algab 2024/2025 õppeaasta sügisvaheaeg?

2024/2025 õppeaasta sügisvaheaeg algab 21. oktoobril 2024 ja kestab kuni 27. oktoobrini 2024.

Millal on koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal?

Koolivaheajad 2025/2026 õppeaastal toimuvad järgnevatel aegadel:
1. 20.10.2025 – 26.10.2025 (7 päeva).
2. 22.12.2025 – 11.01.2026 (21 päeva).
3. 23.02.2026 – 01.03.2026 (7 päeva).
4. 13.04.2026 – 19.04.2026 (v.a 12. klass) (7 päeva).
5. 17.06.2026 – 31.08.2026 (v.a lõpuklassid) (76 päeva).

Millal on koolivaheajad 2024. aastal?

2024. aasta koolivaheajad on järgmised:
– Talvevaheaeg 2023/2024 õppeaastal: 26. veebruar 2024 kuni 3. märtsini 2024 (7 päeva).
– Kevadvaheaeg 2023/2024 õppeaastal: 22. aprill 2024 kuni 28. aprillini 2024 (v.a 12. klass) (7 päeva).
– Suvevaheaeg 2023/2024 õppeaastal: on 13. juuni 2024. a kuni 31. augustini 2024 (v.a 12. klass) (80 päeva).
– Sügisvaheaeg 2024/2025 õppeaastal: 21. oktoober 2024 kuni 27. oktoober 2024 (7 päeva).
– Jõuluvaheaeg 2024/2025 õppeaastal: 23. detsember 2024 kuni 5. jaanuar 2025 (14 päeva).