Riiklikud tähtpäevad 2024

Eeldatav lugemise aeg: 0 minutit

Eesti riiklikud tähtpäevad 2024. aastal on olulised tähtpäevad, mida tähistatakse kogu riigis. Riiklike tähtpäevade eesmärk on ühendada rahvast, austada Eesti ajalugu ja traditsioone ning tugevdada ühtekuuluvustunnet. Eesti riiklikud tähtpäevad 2024 raames toimub erinevad sündmusi nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil, korraldades kultuuri- ja meelelahutusüritusi.

Riiklikud tähtpäevad 2024. aastal

Riiklikud tähtpäevad 2024. aastal on järgmised:

 • 6. jaanuar 2024: kolmekuningapäev 2024
 • 30. jaanuar 2024: eesti kirjanduse päev 2024
 • 2. veebruar 2024: Tartu rahulepingu aastapäev 2024
 • 14. märts 2024: emakeelepäev 2024
 • 12. mai 2024: emadepäev 2024
 • 1. juuni 2024: lastekaitsepäev 2024
 • 4. juuni 2024: Eesti lipu päev 2024
 • 14. juuni 2024: leinapäev 2024
 • 23. august 2024 kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev 2024
 • 8. september 2024 vanavanemate päev 2024
 • 22. september 2024 vastupanuvõitluse päev 2024
 • 1. oktoober 2024 omavalitsuspäev 2024
 • 19. oktoober 2024 hõimupäev 2024
 • 2. november 2024 hingedepäev 2024
 • 10. november 2024 isadepäev 2024
 • 16. november 2024 taassünni päev 2024

2024. aasta rahvuspühade hulka kuuluvad nii rahvuslikud pühad nagu Tartu rahulepingu aastapäev ja Eesti lipu päev kui ka usupühad nagu kolmekuningapäev. Olulisel kohal on riiklike tähtpäevade hulgas ka perekesksed tähtpäevad, nagu emadepäev, vanavanemate päev, lastekaitsepäev ja isadepäev. Osa riiklikud tähtpäevad 2024. aastal langevad nädalavahetusele, mis annavad võimaluse pere ja sõpradega koos aega veeta ning ühiselt tähtpäevi tähistada.

Riiklikud tähtpäevad 2024. aastal
Riiklikud tähtpäevad 2024. aastal

Riiklikud tähtpäevad 2024. aastal

Kalender 2024 järgi on jaanuaris kaks riikliku tähtpäeva. Veebruaris, märtsis ja mais on 1 riiklik tähtpäev. Juunis on 3 riikliku tähtpäeva. Augustis üks ning septembris on 3 riikliku tähtpäeva. Oktoobris kaks ning novembris kolm tähtpäeva.

Jaanuar

Riiklikud tähtpäevad 2024. aasta jaanuaris on kolmekuningapäev ja eesti kirjanduse päev.

Kolmekuningapäev on osalt kristlikpüha, kuid peamiselt tähistab see jõuluaja lõppu.

Eesti kirjanduse päev on uus riiklik tähtpäev, mida tähistati esmakordselt 2023. aastal. See päev on pühendatud eesti kirjandusele ning Eesti kirjanikele. Seetõttu langeb eesti kirjanduse päev kokku ka ühe tähtsama kirjaniku A.H. Tammsaare sünnikuupäevaga, mis on 30. jaanuar.

Veebruar

2024. aasta veebruaris tähistame Tartu rahulepingu aastapäeva. Tartu rahuleping on oluline Eesti Vabariigi sünniloos. Tartu rahulepingu sõlmimisega pandi alus Eesti Vabariigi sünnile.

Märts

Märtsis toimub emakeelepäev, mis on pühendatud eesti keelele. See riiklik tähtpäev on seotud eesti kirjanduse päevaga. Ilma eesti keeleta ei oleks olemas ka eesti kirjandust.

Riiklikud tähtpäevad 2024. aasta mais

Mais toimub üks olulisemaid perekeskseid riiklike tähtpäevi, milles on emadepäev. Emadepäev on mõeldud tähistamaks ja austamaks enda ema. Sellel päeval kogunevad paljud pered kokku ning austavad enda pere emasid. Emadepäev toimub iga aasta mai teisel pühapäeval.

Juuni

Juuni riiklikud tähtpäevad on lastekaitsepäev, Eesti lipu päev ja leinapäev.

Lastekaitsepäeva eesmärgiks on juhtida tähelepanu laste heaolule. Lastekaitsepäev toimub 1. juunil 2024. aastal.

Eesti lipu päeval tähistakse Eesti lipu õnnistamist Otepääl Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna 4. juunil 1884. aastal (vana kalendri järgi 23. mai).

Leinapäev on mõeldud mälestamaks meie hulgast lahkunud inimesi. See päev on väga tugevalt seotud küüditamise ohvritega. 1941. aasta 14. juunil küüditati Eestist tuhaneid inimesi Nõukogude Liitu. Leinapäeval heisatakse lipp leinalipuna ehk lipuvarda ülemisse otsa kinnitatakse must leinalint või lipp heisatakse poolde masti.

August

23. august 2024. aastal on riiklik püha, mil mälestame kommunismi ja natsismi ohvreid, kes langesid natsismi ja kommunismi ohvriteks 20. sajandil.

Riiklikud tähtpäevad 2024. aasta septembris

Septembris tähistame vanavanemate päeva, mis on kuulub ühe olulise päevana riiklike tähtpäevade hulka 2024. aastal. See päev on mõeldud vanavanemate austamiseks.

Vastupanuvõitluse päeval mälestame neid inimesi, kes püüdist 18.septembri 1944 ja 22. septembri 1944 vahemikus taastada Eesti riiklus. 18. septembris 1944. aastal lahkusid Saksa okupatsiooniväed Eestist ning 22. septembril 1944 okupeeris NSV Liit Eesti uuesti. Vastupanuvõitluse päeva tähistatakse 22. septembril.

Oktoober

Oktoobris tähistame omavalituspäeva ja hõimupäeva.

Hõimupäev on mõeldud tähistamiseks soomeugri rahvastele. Hõimupäeva ei tähistata ainult ühel päeval. Hõimupäevad on tegelikult terve nädala kestev ürituste sari. Hõimupäeva tähistatakse oktoobri kolmandal laupäeval. Hõimupäev on riiklik tähtpäev 2024. aastal. Lisaks sellele on tegemist ka lipupäevaga.

Omavalitsuspäeva tähistatakse 1. oktoobril

November

Novembris on riiklikud tähtpäevad 2024. aastal hingedepäev (2.november 2024), isadepäev (10. november 2024, novembri teine pühapäev) ja taassünnipäev (16. november 2024).

Hingedepäev on katolikust kirikust pärit surnute mälestamise püha. See päev on mõeldud mälestamaks lahkunud esivanemaid.

Isadepäev toimub igal aastal novembri teisel pühapäeval. 2024. aastal langeb see 10. novembrile. Isadepäeval avaldame austust enda isadele. Isadepäev on üks tähtsamaid riiklike pühasid 2024. aastal.

Taassünnipäev on riiklik tähtpäev, mis tähistab seda, et 16. novembril 1988 võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusele. See deklaratsioon on aluseks Eesti Vabariigi taassünnile.

Riiklikud tähtpäevad 2024 ja lipupäevad 2024

Osa riiklike tähtpäevi 2024. aastal on ka lipupäevad 2024. aastal.

Lipupäevadel heisatakse Eesti lipp riigi- kohalike omavalitsuste asutused ning avalik-õiguslikud asutused. Lipupäevi reguleerib Eesti lipu seadus. Kõik lipupäevad ei ole riiklikud tähtpäevad. Näiteks 2024. aasta lipupäevade hulka kuulub Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev 2024, aga see ei ole riiklik tähtpäev 2024. aastal.

Riiklikud tähtpäevad 2024 aastal, mis on ühtlasi ka lipupäevad 2024. aastal on järgmised:

 • 30. jaanuar 2024 eesti kirjanduse päev 2024
 • 2. veebruar 2024 Tartu rahulepingu aastapäev 2024
 • 2. mai 2024 emadepäev 2024
 • 1. juuni 2024 lastekaitsepäev 2024
 • 4. juuni 2024 Eesti lipu päev 2024
 • 14. juuni 2024 leinapäev 2024
 • 8. september 2024 vanavanemate päev 2024
 • 19. oktoober 2024 hõimupäev 2024
 • 10. november 2024 isadepäev 2024

Riiklikud tähtpäevad ja riigipühad

Riiklikud tähtpäevad ja riigipühad ei ole samad tähtpäevad. Riigipühad 2024. aastal on toodud välja Vastan.ee lehel.

Kas riiklikud tähtpäevad on 2024. aastal lühendatud tööpäevad?

Riiklikud tähtpäevad ei kuulu lühendatud tööpäevad 2024 hulka.

Millised on olulised perekesksed riiklikud tähtpäevad?

Emadepäev, lastekaitsepäev, vanavanematepäev, isadepäev.

Kas emadepäev on alati samal kuupäeval?

Emadepäev ei ole alati samal kuupäeval. Emadepäev on iga aasta teisel mai pühapäeval.

Kust leida infot riiklike tähtpäevade kohta?

Hea allikas on Vastan.ee leht, kust leiab info lühendatud tööpäevade, riiklike tähtpäevade, rahvuspühade ning vabade päevade kohta.